Domů Aktuality Začíná oprava mostu v Šemnici

Začíná oprava mostu v Šemnici

Padesát let starý most musel být v říjnu loňského roku z bezpečnostních důvodů uzavřen pro silniční provoz. Pro obec, kterou rozděluje řeka Ohře na dvě části, je to přitom důležitá spojnice. Pokud se obyvatelé Šemnice chtějí dostat na druhou stranu, musí využívat 26 km dlouhou objížďku.

Nahrazení stávajícího nevyhovujícího stavu novým mostem, který by splňoval všechny současné normové požadavky, bylo zahájeno již v roce 2004. Z důvodu nesouhlasů soukromých vlastníků dotčených pozemků nemůže být ale stále dokončeno. „Jednali jsme s vedením obce i vlastníky nemovitostí v blízkosti mostu. Na základě těchto jednání jsme rozhodli, že opravíme most stávající,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Kraj proto zvažoval několik variant, jednou z nich byla i výstavba nového mostu, který by byl posunut o zhruba 250 metrů níže než je most stávající.“Výstavba by však vzhledem k současným úsporným opatřením v krajském rozpočtu byla velmi finančně náročná, odhad převyšuje 100 milionů korun, doplnil náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím, že po zbudování nového mostu by měl být stávající mostní objekt zdemolován včetně potřebných prací k zabezpečení přístupových komunikací na obou stranách řeky Ohře.

Na základě výsledku zadávacího řízení, byl vybrán jako nejvýhodnější zhotovitel firma EUROVIA CS, a.s. Celkové náklady stavby činí cca 3,7 mil. Kč, které uvolní Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. „V rámci opravy mostu bude provedeno zesílení stávající příhradové konstrukce jejím zdvojením v jednom mostním poli, dále bude provedena výměna, oprava a doplnění všech poškozených částí ocelové konstrukce mostu a bude položena nová dvouvrstvá dřevěná mostovka.

Součástí akce je také sanace stávajících kamenných opěr a pilířů mostu,“ popsal prováděné práce technický náměstek Krajské správy a údržby silnic Petr Šťovíček. Po dokončení této opravy může být nosnost mostu zvýšena až na 10 tun pro normální zatížení, 16 tun pro zatížení výjimečné. Oprava mostu, který stojí na vojenské provizorní mostní konstrukci typu Bailey Bridge pocházející z 2. světové války, by měla být hotova do konce července 2012.

Datum aktualizace 31. 5. 2012 - 07:30