Domů Aktuality Vyjádření Dopravců, Integrované Dopravy Karlovarského Kraje A Karlovarského Kraje K Zavedení Nové Dopravní Obslužnosti A Jízdních Řádů Autobusové Dopravy V Regionu

Vyjádření dopravců, Integrované dopravy Karlovarského kraje a Karlovarského kraje k zavedení nové dopravní obslužnosti a jízdních řádů autobusové dopravy v regionu

Autobusy

Vážení cestující,               

od 1. ledna 2024 došlo k zásadním změnám v oblasti krajské dopravní obslužnosti. Kromě nových autobusů se změnil systém odbavování, linky a jízdní řády. V souvislosti s tímto se bohužel setkáváme s celou řadou negativních reakcí a nespokojeností ze strany cestujících. Tato skutečnost nás velmi mrzí, protože změna, k níž došlo, měla vést ke zlepšení obslužnosti a měla zvýšit komfort vás, cestujících. Pracujeme na tom, aby byly co nejrychleji odstraněny všechny problémy, o kterých se dozvídáme jak od dopravců, tak z vašich podnětů.

Jedním z nich je teplota v autobusech. Tohoto problému jsme si vědomi, byli jsme na něj upozorněni už při výjezdu řidičů do ostrého provozu. Během přejímek vozidel SOR byla ověřena funkčnost topení, stejně jako další technické parametry, jež měly být předmětem standartních procesů při přejímce autobusů, ale nebylo ověřeno tovární nastavení maximální teploty. Kontaktovali jsme proto výrobce, nicméně vzhledem k nutnosti použití servisního módu bude závada odstraňována postupně. Do konce tohoto týdne dojde k nápravě. Omlouváme se za diskomfort, který byl tímto způsoben. Náklady na přenastavení uhradí výrobce.              

Dalším problémem jsou zpožděné příjezdy spojů a neznalost odbavovacího systému ze strany řidičů. Jak jistě víte, stávající jízdní řády byly přečíslovány a linky upraveny dle nové dopravní obslužnosti. Bohužel jsme finální podobu obdrželi později, než jsme očekávali a museli jsme převést oběhy do provozuschopného stavu dovídajícího platné legislativě. Autobusy byly dodávány až od 15. prosince a bylo tedy velmi málo času, aby se s nimi obsluha seznámila. Zpoždění výroby a dodání autobusů bylo způsobenou jednak nutností opakovat výběrové řízení z důvodu dvojnásobné ceny oproti předpokladu zakázky a jednak obstrukčním jednáním jednoho z účastníků výběrového řízení. Zároveň jsme přijímali i velké množství nových řidičů, kteří se vzhledem ke svým závazkům u přechozích zaměstnavatelů nestihli řádně zaškolit. O jejich urychlené proškolení se snažíme a vás prosíme o trpělivost v případě prodloužení doby odbavení. Dochází také k výměně nebo nové aktivaci karet a dočasně se tak používá hotovost, která zdržuje odbavení. Komplikace nastávají také z důvodů špatného GSM pokrytí některých částí území kraje, kde odbavovací systém kolabuje, což komplikuje vydej jízdenek a další zdržování.

K připomínkám týkajících se změn v jízdních řádech bychom rádi uvedli, že zhruba 90 % spojů je koncipována na stejných trasách a ve stejných časech tak, jak byly provozovány do konce roku 2023. Přibyly spoje, které doplňují jízdní řády tak, aby bylo vozidlo efektivněji využito a zároveň mohlo řádně doplňovat CNG. Doplňování CNG si v některých případech vyžádalo časové úpravy. Časové úpravy a změny některých spojů vychází také ze změny dopravců, a to kvůli rozdílným umístění provozoven, dílen a míst, kde se nachází řidiči. Zároveň jsme však již v řadě případů operativně upravili jízdní řády tak, aby na sebe spoje navazovaly.

Setkáváme se stížnostmi na zvýšenou cenu jízdného. DPKV zachoval na svých stávajících trasách ceny jízdného z roku 2023. Ke zvýšení tak mohlo dojít například v oblasti Nejdecka, kde linky dříve provozoval jiný dopravce. Oproti tomu na linkách, které DPKV převzal od společností Bus Ligneta a AKV došlo ke zlevnění v porovnání s ceníkem z předchozího roku. Cenu určuje dopravce, kraj stanovuje takzvané integrované tarifní jízdné pro dané pásmo, které je výhodnější než jednotlivé jízdy a dá se zakoupit na celý měsíc.

Nedostatečná kapacita vozidel na některých linkách, je dalším problémem. Při pořizování vozů jsme vycházeli z dlouhodobých dat, která jsme na jednotlivých linkách měli. Tam, kde současné autobusy kapacitně nevyhovují, budeme co nejdříve (od pondělí 8.1.2024) nasazovat autobusy větší.           

Vážení cestující, je nám líto, že nová krajská dopravní obslužnost zatím plně neobstála v tak důležité zkoušce, kterou bylo její zavedení s příchodem nového roku. Jsme si plně vědomi, že řada problémů vyžaduje řešení, jež není možné provést okamžitě a budou po několik dnů pro vás cestující omezující. Pro vaši spokojenost a dosažení bezvadného fungování se vynasnažíme udělat maximum. 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 
Autobusová doprava PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o.
Cvinger bus s.r.o. 
VV autobusy s.r.o. 
Integrovaná doprava Karlovarského kraje
Karlovarský kraj 

 

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 8. 1. 2024 - 08:02