Domů Aktuality Veřejné projednávání Územního plánu Karlovarského kraje

Veřejné projednávání Územního plánu Karlovarského kraje

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje proběhne v úterý 18. října od 10.00 hodin veřejné projednávání Konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje. Do diskuse nad řešením územního plánu se kromě významných subjektů kraje rovněž může zapojit široká veřejnost ve formě svých připomínek.

Zpracování konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje (dále ÚP VÚC KK) a jeho veřejné projednání je další etapou pro dokončení dokumentu, který bude zaměřen na řešení problémů regionálního významu. V současné době není na úrovni Karlovarského kraje zpracován komplexní územní plán, což zákonitě vyvolalo potřebu takovýto dokument pořídit. Základními výchozími podklady pro jeho zpracování se staly schválené a stále platné ÚP VÚC okresu Cheb a ÚP VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace, u kterých je postrádána vzájemná koordinace. Řešeným územím ÚP VÚC KK je celé území Karlovarského kraje, které je tvořeno správním územím 132 obcí o celkové rozloze 3 314,41 km2.

Aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího řešení pořizovaného ÚP VÚC KK, je zapotřebí vyvolat diskusi alespoň s významnými subjekty v Karlovarském kraji, tj. s dotčenými obcemi, orgány státní správy, velkými zaměstnavateli, ale také s různými zájmovými organizacemi. Do diskuse nad řešením ÚP VÚC KK se rovněž může zapojit široká veřejnost ve formě svých připomínek. Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena veřejně prospěšnými stavbami, vymezenými v konceptu řešení, mohou podat námitky do 30 dnů ode dne projednání. To je stanoveno na úterý 18. října 2005 od 10.00 hod. v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje. Od 12. září 2005 do 17.listopadu 2005 je možné do dokumentace nahlédnout jak na Krajském úřadu Karlovarského kraje (ve vestibulu budovy „A“ a na odboru regionálního rozvoje), tak na Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivu na životní prostředí, v Praze. V digitální podobě je dokumentace vystavena na internetových stránkách úřadu na adrese

/kraj_cz/krajskyurad/odbory/region/uz_plan/.

Datum aktualizace