Domů Aktuality V Mariánských Lázních se uskutečnilo slavnostní ukončení druhého ročníku vzdělávacího projektu Karlovarského kraje

V Mariánských Lázních se uskutečnilo slavnostní ukončení druhého ročníku vzdělávacího projektu Karlovarského kraje

ukrajina

Dne 30. května proběhlo v Mariánských Lázních na Malé scéně Domu Chopin slavnostní ukončení akademického roku 2023/2024 druhého ročníku vzdělávacího projektu s názvem Speciální vzdělávací program pro ukrajinské děti ve věku 15 až 18 let za účelem jejich úspěšného přechodu na české střední a vysoké školy. Tento unikátní projekt již podruhé realizovala Akademie Mariánské Lázně, součást obecně prospěšné společnosti KRI o. p. s. z Velké Hleďsebe. Realizace projektu by nebyla možná bez zásadní finanční podpory Karlovarského kraje a úzké spolupráce s městem Mariánské Lázně, kterým patří velké poděkování.

Cílem speciálního vzdělávacího programu bylo poskytnout ukrajinským dětem, které již ukončily základní školní docházku a mají zájem studovat na českých středních a vysokých školách, intenzivní výuku českého jazyka a odborných předmětů v češtině (matematika, biologie, chemie, fyzika) a tím zvýšit šanci nadaných ukrajinských studentů na přijetí do uvedených typů českých škol. Výuku zajišťoval odborný pedagogický sbor s dlouholetými zkušenostmi s přípravou zahraničních studentů na studium na českých vysokých školách.

Studenti byli rozděleni do dvou skupin, jedné pro přípravu ke studiu středních škol a druhé pro přípravu ke studiu vysokých škol. Zatímco většina studentů z první skupiny už nyní ví, že byli přijati ke studiu na středních školách v Karlovarském kraji, studenti z druhé skupiny skládají přijímací zkoušky na vysoké školy převážně v červnu. Pro další vylepšení svých znalostí k přijímacím zkouškám na české vysoké školy mají studenti možnost využívat v průběhu celého června konzultace jak z českého jazyka, tak i z odborných předmětů.

Po desetiměsíční intenzivní výuce v rozsahu 27 hodin týdně, která probíhala (a vlastně stále ještě probíhá) od září 2023 do června 2024, převzalo 23 studentů potvrzení o absolvování zmíněného specializovaného vzdělávacího programu z rukou Petra Hály a třídních učitelek Terezy Havránkové a Lucie Rollové. Tuto slavnostní chvíli a radost z prvních studijních úspěchů v hostitelské zemi si se studenty užili i jejich rodiče a pozvaní hosté.

Účastníci slavnostního zakončení druhého ročníku speciálního vzdělávacího programu ocenili podporu Karlovarského kraje i města Mariánské Lázně a shodli se na tom, že vzdělaní mladí lidé jsou budoucností nové Ukrajiny, ať již se vrátí domů do své vlasti nebo budou podporovat svou zem ze zahraničí. A ať se ocitnou kdekoliv, nikdy nezapomenou na místa, kde jim přátelé z Česka nabídli možnost pokračovat v získávání nových znalostí a dovedností.

(Tisková zpráva KRI o. p. s.)

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace