Domů Aktuality V letošním roce kraj završil dva projekty v sociálních službách, další úspěšně pokračují

V letošním roce kraj završil dva projekty v sociálních službách, další úspěšně pokračují

V roce 2012 Karlovarský kraj dokončil dva své individuální projekty v oblasti sociálních služeb. Jednalo se o projekt finanční podpory služeb sociální prevence a projekt zaměřený na péči o osoby s duševním onemocněním. Na oba projekty kraj získal téměř 300 milionů korun.

Dotaci z Evropského sociálního fondu dostal Karlovarský kraj také na čtyři nové individuální projekty zahájené v tomto roce. Jedná se o projekt s názvem "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji" za 23, 8 milionu korun, projekt "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby" v objemu 12, 6 milionu korun, projekt "Vytvoření sítě služeb o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje" s finanční podporou ve výši 13, 4 milionu korun a projekt "Podpora sítě služeb sociální prevence v karlovarském kraji" v objemu dosahujícím téměř 54 miliony korun.

V roce 2012 rovněž běží projekt "Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje" v objemu prostředků 36, 5 milionu korun. „V těchto projektech byly podpořeny především ty sociální služby, které se váží k probíhajícím transformačním procesům v Karlovarském kraji nebo k péči o osoby s duševním onemocněním – sociálně terapeutické dílny, služby sociální rehabilitace, či podpora samostatného bydlení. Služby jsou určeny potřebným na území celého Karlovarského kraje. Vznikly nové metodiky práce v sociální oblasti či analýzy nebo podklady pro rozhodování. Rovněž byli v mnoha oblastech vyškoleni sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci obecních úřadů Karlovarského kraje i zaměstnanci krajského úřadu. Byli podpořeni opatrovníci i další pomáhající osoby,“ vysvětlil náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Služby zajišťují sdružení, která se specializují na práci se zdravotně postiženými. Jedná se například o občanské sdružení Joker, které provozuje sociálně terapeutické dílny v Chebu, o denní centrum Mateřídouška, jehož sociálně terapeutické dílny navštěvují klienti v Sokolově nebo o Farní charitu Karlovy Vary. Na podporu samostatného bydlení pro osoby se zejména mentálním postižením a sociální rehabilitaci se zaměřilo občanské sdružení Rytmus, službami péče o duševně nemocné se zabývá sdružení Fokus Mladá Boleslav.

 

 

 

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 20. 12. 2012 - 06:48