Domů Aktuality V Krupce podepíší hejtmani smlouvu o spolupráci na přípravě nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO

V Krupce podepíší hejtmani smlouvu o spolupráci na přípravě nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO

spolupráce
Ve čtvrtek 2. května podepíší v Krupce hejtmani Karlovarského a Ústeckého kraje spolu se starosty Krupky, Měděnce, Jáchymova, Božiho Daru, Abertam a Horní Blatné Smlouvu o spolupráci a partnerství v rámci přípravy česko-německé sériové nominace vybraných montánních oblastí Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Tento slavnostní akt navazuje na Deklaraci o spolupráci, která byla podepsána vobjektu bývalé královské mincovny v Jáchymově 30. dubna 2012. Místo podpisu smlouvy  nebylo vybráno  náhodou, Krupka je jedním z nejstarších hornických sídel Krušnohoří, které svými památkami a hornickými revíry připomíná více než osm set let dlouhou historii dobývání rud. Podepisovat se bude zcela příhodně v místě bývalého báňského úřadu na hradě v Krupce.

Smlouva řeší nastavení mechanizmů spolupráce mezi kraji a obcemi v průběhu let 2013 až 2014, tedy do doby podání oficiální žádosti o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO a jejího následného hodnocení. Kraje a obce se zavazují ke spolupráci při propagaci, osvětě a prezentaci projektu a k organizačnímu a finančnímu zajištění nominačního procesu.

Sériová transnacionální nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge je svým pojetím unikátní. Ve spolupráci se saskou stranou je zpracovávána společná nominační dokumentace, která bude Spolkovou republikou Německo oficiálně předána v únoru 2014 Centru světového dědictví UNESCO v Paříži jako podklad k projednání zápisu Výborem světového dědictví. Již v tuto chvíli je tak nutné myslet na zajištění plnění společných cílů a úkolů na regionální, státní i mezinárodní úrovni.

 

Památky rudného dolování na české straně Krušných hor budou společně spravovány a podporovány výše zmíněnými obcemi, Karlovarským a Ústeckým krajem.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 24. 4. 2013 - 07:24