Domů Aktuality Školský Portál Budou Využívat Všechny Střední Školy Zřizované Krajem

Školský portál budou využívat všechny střední školy zřizované krajem

Dne 12. února začala třetí etapa zavádění středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na inernetový portál http://www.skolaonline.cz/

V první etapě, která začala v září a skončila 31. 1. 2007 bylo na portál připojeno 12 škol (např. Integrovaná střední škola Cheb, Střední keramická škola K. Vary). V listopadu 2006 byla zahájena druhá etapa, kdy se připojilo dalších 5 škol. Ve třetí etapě, se připojí zbylých 10 škol, a tím budou v systému všechny střední školy. Součástí každé etapy je možnost převodu dat ze stávajících systémů a proškolení pedagogů.

Portál zlepší komunikaci mezi žáky, rodiči a pedagogy

Rodiče budou mít on-line informace o škole, její práci i výsledcích svého dítěte (známky, docházka, informace o dění na škole a o akcích školy). Tím se může velmi efektivně předcházet záškoláctví a kriminalitě mládeže. Školám portál umožní vedení školských agend, školské matriky /evidence žáků/, elektronické třídní knihy, sestavování rozvrhů a dalších agend školy. Přístupová hesla získají rodiče i žáci přímo na školách, které budou portál využívat.

Na provozování Školského portálu vypsal Karlovarský kraj výběrové řízení. Vítězem se stala firma CCA Group. a.s. Praha s nabídkovou cenou 1. 975 400 korun. - Peníze kraj vyčlenil ze svého rozpočtu. Portál funguje jako centrální řešení v systému Škola on Line na serverech firmy CCA . Za jeho provozování zaplatí kraj 571 000 korun ročně. V budoucnu systém umožní školám nabízet další vzdělávání prostřednictvím e-learningu (technologie systému umožňují vytvořit sklad vzdělávacích e-kurzů nebo využít propojení systému s Microsoft ClassServerem).
Datum aktualizace 13. 2. 2007 - 08:55