Domů Aktuality Senátoři Diskutovali Se Studenty Obchodní Akademie

Senátoři diskutovali se studenty obchodní akademie

Další zastávkou předsedy Senátu Milana Štěcha byla karlovarská obchodní akademie, kam ho doprovodili senátoři za Karlovarský kraj Jan Horník, Pavel Čáslava a Miroslav Nenutil. Hosty přivítala ředitelka školy Hana Motyčková.

Milan Štěch nejprve přiblížil úlohu Senátu. Jak poznamenal, cení si toho, že jsou senátoři schopni jednat bez vzájemných potyček a konfliktů. Studentům řekl, že jsou důležitou součástí občanské společnosti, a vyzval je, aby se ho ptali na vše, co je zajímá.

V prvním z dotazů na předsedu Senátu se jeden ze studentů zajímal, jaký je podle něho význam vlastenectví pro stát. „Vlastenectví je třeba mít v sobě, ale nedávat ho okázale najevo,“ reagoval Štěch.

K dotazu na řešení situace na Šluknovsku, vyhrocené kvůli napětí mezi Romy a většinovou společností, Milan Štěch uvedl, že by se nemělo jít cestou policejní represe. „Ten problém je velmi široký. Základem ale je, aby se romské děti vzdělávaly, aby je rodiče posílali do školy,“ zdůraznil Štěch.

Největší ohlas u hostů vzbudil dotaz na zavedení školného na vysokých školách. „Jsem rozhodně proti tomu, aby to byla povinnost u základního studia. Dovedu si ale představit, že by si školné hradili ti, kteří místo pěti studují sedm či více let,“ uvedl Štěch. Podle Jana Horníka by si vysokoškoláci měli na studium přispívat a školné by se mělo částečně regulovat. Pavel Čáslava řekl, že nesouhlasí s paušálním školným, ale stejně jako předseda Senátu by řešil problém "věčných" studentů. Dále uvedl, že je třeba nových, ekonomicky podložených pravidel. Svůj názor vyjádřil i Miroslav Nenutil, který řekl, že je proti tomu, aby si mladý člověk v19 letech musel vzít na financování svého studia úvěr.

Ve shodě byli všichni dotazovaní v otázce přímé volba prezidenta – všichni by byli pro.

Z obchodní akademie předseda Senátu s doprovodem zamířil na exkurzi do výrobny likérky Jan Becher a poté na mezinárodní letiště v Karlových Varech. Ředitel letiště Václav Černý hostům představil linky, včetně nejnovějších do ruské Samary a Rostova, a nastínil, jakým směrem se chce vedení letiště, potažmo jeho vlastník, kterým je Karlovarský kraj, ubírat. Po skončení této prohlídky Václav Štěch dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje ukončil.

Datum aktualizace 25. 11. 2011 - 12:47