Domů Aktuality Seminář o pohřebnictví zaznamenal vysokou účast z řad zástupců obcí a poskytovatelů pohřebních služeb

Seminář o pohřebnictví zaznamenal vysokou účast z řad zástupců obcí a poskytovatelů pohřebních služeb

​Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se uskutečnil  seminář o pohřebnictví. Semináře, zaměřeného na výklad zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (tzv. „sociální pohřby“), se zúčastnilo přes 80 účastníků z řad starostů měst a obcí Karlovarského kraje, kompetentních pracovníků, kteří mají oblast pohřebnictví (provoz a správu pohřebišť a agendu tzv. sociálních pohřbů) ve své gesci,  dále zástupci některých pohřebních služeb Karlovarského kraje, ale též ředitelka Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS Nejdek, náměstek primátorky Statutárního města Karlovy Vary pan Martin Dušek a radní pro regionální rozvoj a zemědělství Vít Hromádko.

O výklad zákona o pohřebnictví a vyhlášky MMR se postarali pracovníci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro agendu pohřebnictví Tomáš Kotrlý a Hana Augustinová. Seminář byl veden formou konference, kdy každý ze zúčastněných mohl vyvolat diskuzi na téma spojené s problematikou pohřebnictví. Došlo tak k zodpovězení nejpalčivějších otázek, které vyvstaly nejen během posledních tří let vlivem koronavirové krize a válkou vyvolané krize na Ukrajině, ale též problematikou opuštěných německých hrobů, kterých je na našem území nespočet. Dále se řešily otázky majetkových vztahů, provozu a správy hřbitovů a s tím spojená finanční zátěž pro danou obec a další.

V průběhu semináře se ukázala potřeba tato témata předestřít a otevřeně o něm diskutovat, protože ze 133 měst a obcí Karlovarského kraje má vlastní hřbitov 92 z nich, přičemž některé obce mají více než jedno veřejné pohřebiště. Na některých hřbitovech se již historicky nepohřbívá do země, ale i tyto obce o své hřbitovy musí řádně pečovat a hroby udržovat.

Po skončení semináře se konala prohlídka památkově chráněné budovy márnice, pitevny a kaple u hřbitova v Karlových Varech - Horních Drahovicích. Díky vstřícnosti představitelů města Karlovy Vary měli zájemci z řad odborníků možnost absolvovat komentovanou prohlídku této impozantní a jedinečné budovy, která, i přes svůj současný špatný technický stav, představuje jedinečnou ukázku technické a dokonale funkční a důmyslné stavby, jež ve své době jistě představovala špičkové zařízení se všemi možnými technickými vymoženostmi sloužící tomuto specifickému účelu.

Celý seminář se setkal s velmi pozitivní odezvou ze strany odborné veřejnosti. Krajský úřad Karlovarského kraje proto ve spolupráci s odborníky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v budoucnu připraví další podobnou akci zabývající se tématem pohřebnictví. 
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace