Domů Aktuality ​S nerostným bohatstvím regionu seznámí čtenáře nová publikace

​S nerostným bohatstvím regionu seznámí čtenáře nová publikace

​Karlovarský kraj vydal unikátní knihu s názvem „Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje“. Autorem téměř dvousetstránkové publikace je uznávaný a mezi lidmi oblíbený geolog Petr Rojík. Čtenáři se mohou těšit na ucelené informace o geologické stavbě regionu, přičemž nechybí ani fotografie a mapové přílohy. Kniha vychází v nákladu dvou tisíc kusů.

„Území Karlovarského kraje je z hlediska geologie mimořádně pestré a zajímavé, ať už vzpomeneme ložiska rud, kaolínu, jílů, uhlí nebo například proslulá léčivá minerální zřídla. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že podpoříme sepsání této knihy. Náklady na její vydání včetně autorského honoráře dosáhly téměř 486 tisíc korun,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Hora.

Vzhledem k tomu, že se témata geologie a nerostných zdrojů prolínají, spojil je autor záměrně do jednoho svazku. „Při vytváření první, geologické části knížky jsem přečetl desetitisíce stran odborných textů, radil se s předními odborníky a skoro všechny popisované terény jsem i osobně navštívil. Druhá část knihy pak nemá být jen další recyklací textů o slavné hornické minulosti. Naopak, soustřeďuje se na palčivé problémy dneška a odvažuje se nastiňovat výhled do budoucnosti. Nevyhýbá se angažovaným názorům i za cenu toho, že občas nastavuje zrcadlo naší evropské, státní a krajské politice a provokuje diskusi. A protože chci knížkou oslovit co nejvíc lidí, tak v ní nechybí ani špetka humoru a ironie,“ upřesnil autor knihy Petr Rojík.

Milovníci přírody se kromě této publikace mohou radovat také z druhého vydání knih „Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje“ a „Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje“. První dostala novou obálku a byla doplněna o jeden druh, který se v prvním vydání neobjevil. Druhá zůstala oproti prvnímu vydání úplně beze změn. „K opětovnému tisku a vydání publikací nás motivoval velký zájem mezi odbornou i laickou veřejností. Čtenáři si jejich první vydání rozebrali do posledního kusu,“ dodal Hora.

Všechny zmíněné publikace budou distribuovány do knihoven, přičemž veřejnost si je může bezplatně vyzvednout také na Krajském úřadu Karlovarského kraje, budově C, v kanceláři 231.
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace