Domů Aktuality Rada kraje schválila rozdělení dotací na realizaci projektů zaměřených na osvětu a výchovu zdravého způsobu života

Rada kraje schválila rozdělení dotací na realizaci projektů zaměřených na osvětu a výchovu zdravého způsobu života

hipoterapie

Přes 800 tisíc korun si mezi sebou rozdělí žadatelé, kteří se ucházejí o dotaci z každoročně vypsaného programu na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na jednom ze svých posledních zasedání. Díky krajskému příspěvku se budou mimo jiné realizovat projekty zaměřené na první pomoc, prevenci poruch výživy, infekčních nemocí, zvýšení povědomí o civilizačních onemocněních, prověření fyzické zdatnosti obyvatel a pravidelnou rehabilitační činnost zdravotně postižených osob pomocí koní – hipoterapie.

„Pro žadatele, kterými jsou především spolky nebo ústavy, jsme letos z krajského rozpočtu vyčlenili 900 tisíc korun. Z toho 29 130 korun poputuje na žádost o dar Krajské hygienické stanici Karlovy Vary, jelikož nemůže být jako organizační složka státu příjemcem dotace. Na krajský úřad bylo doručeno celkem 21 žádostí, přičemž 6 zájemců o finanční podporu muselo být vyřazeno, protože nesplnili podmínky. Výše dotace může v jednotlivém případě dosáhnout částky 200 tisíc korun a oproti jiným titulům lze podat více žádostí najednou,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že se vždy musí lišit účel projektu.

Prostředky tak lze použít na realizaci projektů, které se soustředí na prevenci nemocí a úrazů, preventivní národní programy – screeningové programy, jež pomáhají odhalit onemocnění, eliminaci zdraví škodlivého chování (např. užívání drog, alkoholu či tabákových výrobků), podporu duševního zdraví a zvyšování kvality poskytování zdravotní péče. Projekt musí být současně realizován na území Karlovarského kraje. Pokud nebude splněna tato podmínka, žadatel musí prokázat, že se na projektu podílejí subjekty z regionu, eventuálně se týká místních občanů.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jarmila Ivasková
Datum aktualizace 15. 5. 2024 - 08:33