Domů Aktuality První výzva k předkládání strategických projektů z uhelných regionů se týká deseti projektů z Karlovarského kraje

První výzva k předkládání strategických projektů z uhelných regionů se týká deseti projektů z Karlovarského kraje

Celkem 10 strategických projektů z území Karlovarského kraje bude usilovat o získání dotací z první výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. První část výzev byla vyhlášena 14. listopadu a plánované akce by mohly dostat zhruba polovinu financí vyčleněných pro Karlovarský kraj. Celková alokace činí 6,3 miliardy korun.

Operační program Spravedlivá transformace (dále OPST) řídí Ministerstvo životního prostředí ČR, které chce spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásit do konce roku celkem pět výzev v každém kraji. „Po letech příprav nastal první pomyslný start skutečné proměny našeho kraje. Stojíme na prahu transformace a všichni společně se budeme snažit, aby se postupně dařilo nejen díky strategickým projektům, ale i dalším záměrům podpořit malé a střední podniky, inovace, rozvíjet školství, vytvářet nová pracovní místa a ve městech a obcích zlepšovat životní podmínky našich občanů. Zároveň s tím jde ochrana životního prostředí, obnova území po těžbě a přechod na nové zdroje energie,“ popsal krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Podle Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, bude kromě výzvy určené pro strategické projekty spuštěna ještě výzva pro kraje, které budou následně poskytovat vouchery podnikatelům, inovativní projekty v oblasti oběhového hospodářství, dále taktéž výzva na podporu rozvoje odborných učeben a konektivity škol na území uhelných regionů.

Přehled strategických projektů z území Karlovarského kraje a další podrobnosti najdou zájemci na webu: Mapa | Karlovarský kraj (menimekraj.cz) Postupně zde budou zveřejněny rovněž informace k jednotlivým dalším výzvám Operačního programu Spravedlivá transformace.
 
Cílem podpory OPST je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, tak jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu. Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází z Plánu spravedlivé územní transformace, který Evropská komise schválila spolu s programem na konci letošního září. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a jednotlivými kraji.
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 15. 11. 2022 - 10:00