Domů Aktuality Proti suchu v regionu pomáhá kraj dotacemi na zadržení vody v krajině

Proti suchu v regionu pomáhá kraj dotacemi na zadržení vody v krajině

Dlouhá období s nedostatečnými srážkami a další změny klimatu vedly před časem Karlovarský kraj k vyhlášení dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň. Zájem o něj postupně stoupá a v letošním roce kraj přijal 33 žádostí z celého území.

Celkem je žadatelům v rámci programu k dispozici 5 milionů korun. Zaměstnanci odboru životního prostředí krajského úřadu nyní provádějí administraci přijatých žádostí. „Žadatelé chtějí nejčastěji využít finance  na budování nebo obnovu zaniklých tůní, výsadbu a údržbu stromořadí, obnovu nebo opravu vodních nádrží, ošetření alejí i zakládání nových,“ popsal náměstek hejtmana Karel Jakobec. S krajskými dotacemi už byla v minulosti mimo jiné realizována obnova tůní a malých vodních nádrží v Mariánských Lázních, došlo k ošetření stromořadí na území města Lokte nebo k výchovnému řezu ovocné aleje vedoucí na rozhlednu v Krásně na Sokolovsku.

Kraj také nechal loni zpracovat studii obsahující prostorovou analýzu profilů vhodných pro realizaci malých vodních nádrží, jejichž zatopená plocha nepřesáhne 2 hektary a výška hráze 2,5 metru. „Zaměřili jsme se na to, aby návrhy ze studie byly pro obce v regionu a samotný Karlovarský kraj co nejefektivnější. Studie proto zahrnuje jen možnosti vzniku takových malých vodních nádrží, jejichž realizace následně nevyžaduje složitá povolovací řízení,“ vysvětlil Karel Jakobec. Ve výsledku bylo analýzou vymezeno 2 034 potenciálních lokalit o ploše 588 hektarů. Zájemci se mohou informovat na krajském webu.


Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace