Domů Aktuality Připravte si žádosti, kraj vyhlásil dotační programy v oblastech vzdělávání, kultury a sportu

Připravte si žádosti, kraj vyhlásil dotační programy v oblastech vzdělávání, kultury a sportu

Peníze

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zářijovém zasedání schválilo vyhlášení dotačních programů v oblastech jako je vzdělávání, sport a kultura. Žadatelé se již nyní mohou seznámit s podrobnými pravidly jednotlivých dotačních programů na webu kraje, přičemž příjem žádostí bude spuštěn v druhé polovině měsíce října.

„Na zastupitelstvu kraje jsme schválili vyhlášení prvního velkého balíku dotačních programů pro příští rok, které nás čeká nyní na podzim. Z dotačních titulů mohou žadatelé čerpat prostředky například na doplnění potřebného vzdělání v oboru sociální práce, zvýšení lékařské odbornosti prostřednictvím absolvovaní doktorského studia, podpořen bude také sport, a to nejen ten vrcholový, velká část peněz bude uvolněna na modernizaci zázemí a sportovišť a konání jednotlivých sportovních akcí, rozdělíme rovněž peníze na obědy dětem do škol a v neposlední řadě budeme dotace směřovat do oblasti kultury, kde podpoříme obnovu kulturních památek, kulturní aktivity, infrastrukturu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a vzdělávání dětí a mládeže v kultuře. U některých dotačních programů navíc došlo k navýšení alokace, což je velmi pozitivní zprávou pro žadatele, protože budeme moci podpořit více žádostí ve větším objemu peněz,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek, který má v gesci oblast správy majetku a investic.

Veškeré potřebné informace o jednotlivých dotačních programech najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.  Kraj také chystá seminář k programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí, kde se zájemci dozví podrobnosti o vyhlašovaném dotačním titulu i to, jak být se svojí žádostí úspěšný a na co si dát při její přípravě případně pozor. Akce se uskuteční 9. října 2023 od 15:00 hodin v zastupitelském sále na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

Přehled vyhlášených dotačních programů s termínem příjmu žádostí:

16. října 2023

Program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře

17. října 2023

Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

Podpora studentů VOŠ - obor vzdělání 75-32-N/01 Sociální práce

Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí

Program na podporu kulturních aktivit

Program na podporu infrastruktury památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu

Program na podporu sportovních akcí

Program na podporu sportovních aktivit

Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

Program na podporu vrcholového sportu

24. října 2023

Stipendijní (dotační) program pro studenty doktorského studia lékařských fakult

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 18. 9. 2023 - 10:00