Domů Aktuality Přes 31 milionů korun je pro žadatele připraveno v dalších dotačních programech kraje

Přes 31 milionů korun je pro žadatele připraveno v dalších dotačních programech kraje

Peníze

Příští měsíc startuje příjem žádostí do dalších krajských dotačních titulů. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání schválilo vyhlášení 12 programů spadajících pod prioritu 4 – 1. část. Záběr oblastí, kterých se podpora týká, je opravdu široký, od dopravy, přes sociální služby, bezpečnost, regionální rozvoj až po životní prostředí. S podrobnými pravidly dotačních programů se zájemci mohou seznámit již nyní na webu Karlovarského kraje.

„Na programu únorového zastupitelstva jsme měli schválení dalšího balíku dotačních titulů pro tento rok v celkovém objemu 31,1 milionu korun. Kromě toho, že u řady z nich opět došlo k navýšení alokace, máme mezi nimi i úplné nováčky. Nově vyhlašujeme program na podporu implementace Územní studie Krušné hory – západ, z něhož bude možné čerpat dotace na vybudování parkovišť, převlékáren či nouzových nocovišť v oblasti Krušných hor. V rámci druhého nově vyhlašovaného programu prostředky poputují na snížení počtu černé zvěře v regionu, která kvůli přemnožení ničí honební a ostatní pozemky a ohrožuje tak zdraví i majetek obyvatel,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek, jenž má v gesci oblast správy majetku a investic.

Veškeré potřebné informace k jednotlivým dotačním programům jsou uveřejněny na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“. „Doporučujeme žadatelům, aby se podrobně seznámili s pravidly dotačních programů, protože kromě toho, že u některých došlo k navýšení alokace, doznaly i dalších změn, například ohledně možného počtu předložených žádostí, termínu realizace projektů a podobně,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.

 

Přehled vyhlášených dotačních programů s termínem příjmu žádostí:

 • Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb (2. 4. – 8. 4. 2024)
 • Program na podporu dobrovolnictví (2. 4. – 8. 4. 2024)
 • Program na podporu obnovy stávajících dopravních hřišť (8. 4. – 15. 4. 2024)
 • Program Senior Expres (9. 4. – 15. 4. 2024)
 • Program Podpora implementace Územní studie Krušné hory – západ (9. 4. – 15. 4. 2024)
 • Program Podpora rozvoje a údržby veřejných zimních tras (9. 4. – 15. 4. 2024)
 • Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury (9. 4. – 15. 4. 2024)
 • Program Podpora strojového techniky k rozvoji a údržbě veřejných zimních tras (9. 4. – 15. 4. 2024)
 • Program Podpora územně plánovací činnosti obcí (9. 4. – 15. 4. 2024)
 • Program na podporu základních a středních škol v oblasti prevence rizikových typů chování (16. 4. – 22. 4. 2024)
 • Program na podporu získání odborné kvalifikace učitelů a ředitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (16. 4. – 22. 4. 2024)
 • Program snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje (1. 7. 2024 – 10. 1. 2025, pozn.: rozděleno ještě na podtermíny)
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 29. 2. 2024 - 14:13