Domů Aktuality Pět Projektů Česko-bavorské Spolupráce Získalo Evropské Peníze

Pět projektů česko-bavorské spolupráce získalo evropské peníze

Rozhodli o tom během června členové Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na svém zasedání v Chodové Plané. Z 31 projednávaných projektů schválil výbor 20 projektů s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 12, 5 milionu EUR.

 „Žadatelům z Karlovarského kraje bylo schváleno 5 projektů zaměřených na propagaci a rozšíření nabídky cestovního ruchu a na spolupráci institucí ve veřejné sféře,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

V Karlovarském kraji se jedná mimo jiné o projekt zaměřený na propagaci, prezentaci a ochranu cenného přírodního a kulturního dědictví Česko-bavorského geoparku. Tato geologicky rozmanitá krajina zasahuje na území Karlovarského a Plzeňského kraje, Horních Frank a Horního Falcka. Žadatel, Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, bude ve spolupráci s partnery ke svému záměru využívat vedle klasických postupů také moderních technologií – takzvaných bee-tagů, GPS technologií či MP3 stezek. „Zájemci tak budou mocí získávat informace o zajímavých lokalitách například prostřednictvím svých mobilních telefonů,“vysvětlil Navrátil.

Cílem dalšího projektu, na němž budou spolupracovat státní archivy, je digitalizace archiválií odkazujících na společnou minulost Čechů a Němců. Archivní dokumenty budou odborně zpracovány a zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím internetových stránek.

V rámci projektu Clara II budou zástupci veřejné sféry z obou stran hranice na vzájemných setkáních řešit společné strategie příhraničního venkovského prostoru nebo aktuální problémy pohraničních regionů.„Zaměří se také na trvale udržitelný a koordinovaný rozvoj dopravy, lidských zdrojů, vzdělávání, ale i civilní obrany a dalších oblastí,“ řekl Navrátil.

Schválen byl také projekt na podporu českého a bavorského Euregia Egrensis, administrátorů Dispozičního fondu určeného k financování menších přeshraničních projektů s celkovými výdaji do 25 tisíc EUR a projekt na využití odpadního tepla pro pěstování a chov teplomilných rostlin a ryb.

V programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko již bylo celkově schváleno 169 projektů ve výši 97,3 mil.ionu EUR. Celkový objem finančních prostředků určených na období 2007-2013 je 115,5 milionu EUR. Příští jednání Monitorovacího výboru je naplánováno na 16. a 17. března 2011, projektové žádosti lze odevzdávat do 1. prosince 2010. Bližší informace k programu Cíl 3, včetně kontaktů na pracovníky Krajského úřadu, naleznete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 7. 2010 - 07:41