Domů Aktuality Ostrovská Průmyslovka Se Stala Fakultní Školou

Ostrovská průmyslovka se stala fakultní školou

​Intenzivní a dlouhodobá práce učitelů odborných předmětů, podpora talentovaných studentů v jejich odborné činnosti a snaha vedení školy o zajištění moderních výukových programů přinesla nečekané ovoce - Střední průmyslová škola Ostrov vyhověla náročným požadavkům Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a získala statut fakultní školy.

Kromě dlouhodobé spolupráce se tak studenti i vyučující se mohou těšit na celou řadu odborných přednášek a seminářů jak na domácí půdě, tak v prostorách laboratoří a odborných učeben fakulty. Talentovaní studenti získají v řadách pedagogů fakulty konzultanty i oponenty pro své vědecké a soutěžní práce, k dispozici jim budou moderně vybavené fakultní laboratoře. Školy výhledově počítají i se společnými grantovými projekty. Průmyslovka​ na oplátku umožní vysokoškolským odborníkům a studentům doktorského, magisterského i bakalářského studia ověřování nových vyučovacích metod a forem, to vše v rámci výzkumné činnosti.

„Při podepisování dohody o spolupráci jsem se od děkana Elektrotechnické fakulty Pavla Ripky dozvěděl, že fakulta si především cení naší kvalitní výuky technických předmětů, kterou zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové, kteří s nadšením uvítali nabídku spolupráce s vysokoškolskými odborníky. Naše výuka je kvalitní nejen po stránce obsahové, ale i z hlediska materiálního a technického zabezpečení, o moderních formách a metodách výuky nemluvě,“ komentoval nový statut ředitel školy Pavel Žemlička. 

Jedním z dalších měřítek pro udělení statutu byla například úspěšnost studentů v předmětových soutěžích technických oborů a přijetí absolventů SPŠ Ostrov ke studiu na vysokých školách technického typu.

O kvalitě výuky odborných předmětů a šíření dobrého jména školy jistě svědčí i ta skutečnost, že pro školní rok 2016/2017 se SPŠ Ostrov v prvních ročnících podařilo plně obsadit studijní obory Strojírenství, Elektrotechnika a Informatika, a to jako jediné škole v kraji. Po letech bude opět otevřen i první ročník dálkového studia oboru Elektrotechnika.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 8. 2016 - 08:47