Domů Aktuality Odbor bezpečnosti a krizového řízení se nadále snaží šířit osvětu v souvislosti s případy předávkování látkou HHC

Odbor bezpečnosti a krizového řízení se nadále snaží šířit osvětu v souvislosti s případy předávkování látkou HHC

Gumoví medvídci

Odbor bezpečnosti a krizového řízení, konkrétně pak oddělení bezpečnosti a prevence Krajského úřadu Karlovarského kraje se ve své činnosti zabývá problematikou látky HHC již od roku 2022. Nyní, kdy se objevily případy předávkování touto látkou, se nadále snaží šířit osvětu mezi dětmi, veřejností, odbornou veřejností, pedagogy a metodiky prevence ve školách.  

„Pracovníci oddělení již realizovali celou řadu aktivit směřujících zejména ke zvyšování informovanosti veřejnosti a prevenci rizik a nežádoucích účinků spojených s užíváním látky HHC a další ještě chystají. Jedná se nejčastěji o přednášky v rámci pracovních skupin pro prevenci v oblasti závislostí, informační semináře a přednášky ve školách a semináře pro učitele a preventisty. Tomuto tématu byl věnován jeden z dílu podcastu Promluvme si preventivně a o aktualitách jsou informováni také příslušní protidrogoví koordinátoři všech obcí s rozšířenou působností,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.  

Krajská protidrogová koordinátorka absolvovala kromě přednášek pro odbornou veřejnost také informační seminář pro členy Krajského parlamentu dětí a mládeže, který se zaměřil na téma nových návykových látek, další přednášku absolvovali například žáci 3. ročníku Integrované střední školy technické a ekonomické do Sokolova, jež se kromě tématu rizik nových návykových látek věnovala také digitální závislosti. Zhruba 60 osob se zúčastnilo semináře určeného učitelům a metodikům prevence a koordinátorka byla také hostem podcastu, který připravuje odbor bezpečnosti, v dílu s  názvem Kratom, HHC, nikotinové sáčky a jednorázové elektronické cigarety jako nové populární návykové látky?             

„Od naší krajské protidrogové koordinátorky mám informaci, že zásadním problémem prevence v oblasti závislostí ve většině obcí s rozšířenou působností, vyjma města Cheb, je buď úplná absence protidrogových koordinátorů, případně jejich velmi nízké úvazky. Právě to má velmi výrazný dopad na distribuci informací směrem na místní úroveň a následně například i do škol, směrem k odborné i široké veřejnosti“, doplnil hejtman Petr Kulhánek.             

V následujícím období se uskuteční přednášky v rámci metodických setkání se školními metodiky prevence, jež představí také novou legislativu, následovat pak budou přednášky v krajské knihovně, dále pro pedagogické sbory ZŠ a SŠ v kraji a chybět nebude ani webinář pro rodiče. Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje.          

 

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 4. 3. 2024 - 14:12