Domů Aktuality Od srpna loňského roku navštívili zástupci kraje přes 70 obcí

Od srpna loňského roku navštívili zástupci kraje přes 70 obcí

Na pracovní výjezdy do měst a obcí Karlovarského kraje míří od srpna 2021 hejtman Petr Kulhánek a krajský radní pro rozvoj venkova a zemědělství Vít Hromádko. Do současnosti navštívili přes 70 obcí, v nichž se starosty řešili téměř 200 různých požadavků a podnětů. Nejčastěji se týkaly oprav silnic, pokrytí kraje signálem mobilních operátorů a čerpání dotací.
„Na počátku našich pracovních cest jsme vyzvali starostky a starosty, aby se na vedení kraje obrátili se svými podněty, které pak společně budeme řešit přímo na místě, v konkrétním městě nebo obci. Na vlastní oči se tak můžeme s kolegou Vítem Hromádko, který je sám starostou a s ostatními je v čilém kontaktu, přesvědčit, co lidé v obci potřebují. Mám radost z každého vyřešeného problému, i když ne všechno jsme schopni ovlivnit a změnit. Navštívili jsme víc než polovinu obcí v našem kraji a za tu dobu už máme přehled, co je nejvíc pálí, ale také vidíme, co všechno lidé díky své aktivitě a nápadům dokázali,“ popsal hejtman Petr Kulhánek.       

Mezi úkoly, které se podařilo vyřešit, patří například vyčištění koryta potoka v Otročíně, které se dlouhodobě zanášelo, dohoda s krajským policejním ředitelstvím o propojení obcí s dopravními inženýry tam, kde jsou zapotřebí opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, na požadavek starostů krajský úřad také uspořádal školení ke změnám v legislativě platné pro obce. Podařilo se zásadně zlepšit informovanost starostů ze strany Krajské  správy  a údržby silnic Karlovarského kraje, a to v souvislosti s plánovanými opravami a rekonstrukcemi krajských komunikací. Byla také vyřešena řada problémů s dopravní obslužností, týkající se zejména návaznosti jednotlivých spojů hromadné dopravy v kraji.

„V oblasti dotací došlo ke zjednodušení Programu obnovy venkova pro obce do 3 000 obyvatel. V návaznosti na velký podíl neúspěšných žádostí o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v roce 2021 byl pro  starosty uspořádán seminář přímo ze strany MMR ČR, který starostům obcí a měst přinesl důležité informace, mezi kterými nechyběly rady, jak se vyvarovat chyb při zpracování žádostí o dotace,“ doplnil radní pro rozvoj venkova Vít Hromádko.

Mezi nejnáročnější úkoly, které před krajem stojí, je pokračovat v aktivitách, které vedou k zlepšení pokrytí území regionu signálem mobilních operátorů. Kraj proto začal spolupracovat s územními koordinátory centrály Broadband Competence Office (BCO), kterou zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, s Českým telekomunikačním úřadem a vytvořil mapu bílých míst regionu, kde pokrytí chybí. Smyslem všech aktivit je pomoci obcím posunout se v řešení této problematiky, která má klíčovou roli hlavně v krizových situacích, kdy je třeba přivolat záchranáře nebo jiné složky integrovaného záchranného systému.

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 29. 8. 2022 - 14:59