Domů Aktuality Obce mohou získat krajský příspěvek na povodňové plány

Obce mohou získat krajský příspěvek na povodňové plány

Ještě do 31. července letošního roku mohou obce žádat o peníze z dotačního titulu Karlovarského kraje zaměřeného na provedení opatření, která chrání obce před povodněmi. Příspěvky se týkají i zpracování povodňových plánů.
V loňském roce Karlovarský kraj vytvořil projekt, v němž vymezil území riziková z hlediska vzniku povodní z přívalových srážek a identifikoval obce, jež by mohly být zasaženy tzv. bleskovou povodní. „Tyto povodně jsou způsobeny krátkodobými intenzivními srážkami, které většinou spadnou na poměrně malé území a představují tak sice lokální ohrožení, ale často s katastrofálními důsledky pro zasaženou obec. Předpovědět takovou přívalovou povodeň je prakticky nemožné,“ uvedl krajský radní Václav Jakubík.

Z projektu vyplynul obecný návod, jak mají obce postupovat při ochraně ohrožených území. „Kromě toho jsme rozšířili dotační titul, z něhož jdou peníze na protipovodňová opatření, o příspěvek na zpracování povodňových plánů. Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat průběžně, nejpozději do 31. července příslušného roku. Příspěvek na jednoho žadatele činí maximálně 250 tisíc korun s tím, že vlastní podíl žadatele je minimálně 20 procent,“ vysvětlil Jakubík.

Informace o projektu je možné získat na webových stránkách Karlovarského kraje, kde jsou umístěny mapové aplikace s vyznačenými rizikovými oblastmi, ale také formulář žádosti o příspěvek na zpracování povodňového plánu a pravidla čerpání příspěvků.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 30. 5. 2013 - 11:26