Domů Aktuality O podporu ze Strukturálních fondů EU se v kraji uchází dalších 16 projektů

O podporu ze Strukturálních fondů EU se v kraji uchází dalších 16 projektů

3. kolo příjmu projektů, jejichž realizace má být spolufinancována z EU prostřednictvím Společného regionální operačního programu (SROP), skončilo 31. března 2005. V rámci 3. kola může být v Karlovarském kraji mezi projekty rozděleno 180 milionů korun.

O podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie se v Karlovarském kraji uchází dalších 16 projektů. Právě tolik jich žadatelé doručili na Krajský úřad v Karlových Varech  do 31. března 2005, kdy skončilo 3. kolo příjmu projektů, jejichž realizace má být spolufinancována z EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP). Mezi projekty může být v rámci 3. kola v Karlovarském kraji rozděleno 180 milionů korun, z nichž přibližně 75 % pochází ze Strukturálních fondů EU, zbytek z národních zdrojů.

 Projekty předložené v 3. kole se ucházejí o podporu ve výši 131,8 milionu korun. Přestože souhrnná výše požadované podpory nepřesahuje částku, která může být mezi projekty rozdělena, nebude možné uspokojit zdaleka všechny žádosti. Většina žadatelů se  totiž uchází o podporu na vybudování infrastruktury pro cestovní ruch, kde zbývá k rozdělení již pouze 12,8 milionu korun.V prvním kole příjmu žádostí, které skončilo 30. 7. 2004, přijal Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad na Krajském úřadu v Karlových Varech celkem 16 projektů, v 2. kole ukončeném 30. 11. 2004 dalších 21 projektů.

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad složená ze zastupitelů Karlovarského a Ústeckého kraje vybrala a doporučila k realizaci postupně již 19 projektů z Karlovarského kraje. Celkem může být mezi projekty v Karlovarském kraji v období 2004 – 2006 rozděleno prostřednictvím SROP cca 917 milionů korun, z nichž zhruba 75 % bude tvořit příspěvek EU. Celková hodnota zrealizovaných projektů bude ale vyšší, protože většina žadatelů musí do projektu vložit i vlastní příspěvek. Ten dle typu žadatele tvoří 10 – 54 procent celkové hodnoty projektu.

Z této celkové částky bylo v  Karlovarském kraji vyčerpáno již 456 milionů korun. Dalších cca 275 milionů korun z celkové částky bude rozdělováno  prostřednictvím tzv. grantových schémat, které Karlovarský kraj připravil pro žadatele s drobnějšími projekty a také pro podnikatele. Čtvrté kolo příjmu žádostí projektů do SROP, které se budou ucházet o zbylé nerozdělené prostředky, se předpokládá 1. června letošního roku. Výzvy k předkládání projektů budou vyhlašovány pravidelně třikrát ročně až do úplného vyčerpání všech alokovaných prostředků.

Datum aktualizace