Domů Aktuality Nový dotační program cílí na studenty vyšších odborných škol se sociálním zaměřením

Nový dotační program cílí na studenty vyšších odborných škol se sociálním zaměřením

Sociální služby

Krajští radní během svého zasedání odsouhlasili vyhlášení nového dotačního programu pro studenty vyšších odborných škol oboru sociální práce. Smyslem budoucích stipendií je zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků v sociální oblasti, kterých je v regionu nedostatek. Ročně žadatel získá částku 48 000 korun, s tím, že po úspěšném dokončení studia začne v Karlovarském kraji pracovat v oblasti, která tuto kvalifikaci vyžaduje. 

„Na území kraje se nachází jediná škola, která obor sociální práce vyučuje, a tou je Vyšší odborná škola v Chebu. Po diskusi s jejími zástupci jsme došli k závěru, že jednou z cest, jak přilákat více zájemců o studium, by mohla být finanční motivace v podobě stipendií. Zvýšení počtu sociálních pracovníků je jedním z předpokladů pro snížení výskytu negativních sociálních jevů v našem kraji, o což dlouhodobě usilujeme,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

O podporu mohou zažádat studenti oboru sociální práce v prezenční formě studia prvního (po úspěšném ukončení minimálně zimního období) a vyššího ročníku vyšší odborné školy s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji. „Od programů pro vysokoškolské studenty se tento titul mírně liší. Prvním rozdílem je doba, po kterou se student zavazuje v daném oboru v pracovat. Jedná o dva roky práce se sociálním zaměřením za každý rok vyplaceného stipendia. Zohledňuje se také dosažený prospěch, jenž nesmí obsahovat hodnocení dobře, tedy známku 3. Výše podpory je pak stejná jako v případě studentů pedagogických fakult,“ doplnil radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Program bude ještě projednán v rámci zasedání krajského zastupitelstva, které se uskuteční 11. 9. 2023 od 9 hodin. 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jarmila Ivasková
Datum aktualizace