Domů Aktuality Nová linka zastávkových autobusů obslouží menší obce na trase z Prahy do Karlových Varů a zpět

Nová linka zastávkových autobusů obslouží menší obce na trase z Prahy do Karlových Varů a zpět

Autobusy

Již v neděli 10. prosince vyjedou na páteřní regionální linku z pražského Zličína s cílem v Karlových Varech nové autobusové spoje. Po cestě do krajského města obslouží nově obce Bošov, Verušičky, Budov (rozcestí), Herstošice, Údrč (rozcestí),  Bochov, Horní Tašovice, Stružnou (rozcestí), Žalmanov, Andělskou Horu a Olšová Vrata (rozcestí).        

„Jedná se o původní linku, která je nyní prodloužena z Lubence až do Karlových Varů. Velkým přínosem je zejména vylepšení dopravní obslužnosti a přiblížení hromadné dopravy pro vyšší počet obyvatel kraje. Zároveň jsou garantované návaznosti s dalšími linkami, takže zájemci budou moci využít například linky Rakovník – Karlovy Vary, Praha – Valeč, Žatec/Podbořany – Karlovy Vary. Podařilo se tak vyslyšet četné žádosti obyvatel menších obcí, kteří zavedení nových spojů kvitují. Já osobně jsem velmi potěšen úrovní spolupráce mezi kraji, jež přinesla prospěšnou věc právě pro obyvatele kraje,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy Jan Bureš.       

Projekt mezikrajské dopravní obslužnosti Čtyřmezí vznikl na základě spolupráce Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, jejich organizátory veřejné dopravy a svazkem obcí ODORAK. Propojuje města a obce v oblasti dopravy bez ohledu na krajskou příslušnost a zajišťuje garantované přestupy ve spádových centrech. Kromě nových linek přináší projekt také uznávání krajských tarifů ve vícero spojích.           

„Nová autobusová linka nabídne dvanáct párů spojů ve všední dny a po pěti párech pak v sobotu a neděli. Dojezdová doba autobusu do Karlových Varů a v opačném směru je přibližně dvě hodiny a dvacet minut, což je téměř totožný čas jako u přímých linek, které ale zajíždějí až do centra Prahy. Karlovarský kraj má v rozpočtu vyčleněno 5,7 milionů korun, kterými bude přispívat na provoz této linky. Věřím, že nová autobusová linka bude plně využívána a že cestující budou spokojeni s fungováním dopravní obslužnosti i v mezikrajském měřítku,“ doplnil Jan Bureš.      

Kompletní informace včetně jízdních řádů jsou uvedeny v brožuře k projektu Čtyřmezí (pdf) 

 

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 8. 12. 2023 - 12:21