Domů Aktuality Nejúspěšnější obce v krajském kole Vesnice roku převzaly ceny

Nejúspěšnější obce v krajském kole Vesnice roku převzaly ceny

​Ve Velké Hleďsebi, která letos zvítězila v krajském kole Vesnice roku, se v neděli 21. srpna 2022 konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Velká Hleďsebe získala Zlatou stuhu a postoupila do celostátního kola Vesnice roku, ceny převzaly i další obce. Soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

Do soutěže​ se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a splňují další podmínky. „Velké blahopřání patří nejen Velké Hleďsebi, která v soutěži triumfovala, ale také všem ostatním obcím, jež se do krajského kola zapojily. Je to úspěch nejen pro konkrétní starostky a starosty, ale především důkaz aktivity a práce všech občanů jednotlivých obcí. Díky nim se rozvíjí spolková činnost, konají se kulturní a sportovní akce pro děti a dospělé, lidé si zvelebují své okolí a veřejná prostranství. Proto jim právem náleží všechna udělená ocenění,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Obce přihlášené do soutěže každoročně navštěvuje komise hodnotitelů, které aktuálně předsedá starosta Nového Kostela Oto Teuber:„Naše komise razí heslo, že každá obec má něco, za co zaslouží ocenit. Snažíme se posuzovat obce jako celek, ale také vybrat jednu nejvýraznější věc, která nás na místě zaujala, nebo se na ni sama obec zaměřila při své prezentaci. Může to být mimo jiné činnost mládeže nebo péče o zeleň, letos jsme dokonce ocenili i místní pochoutky, jež si sami obyvatelé obcí připravují. Chceme z toho udělat tradici pro každý další ročník.“

Z Karlovarského kraje se letos do krajského kola soutěže přihlásilo 17 obcí: Andělská Hora, Březová u Karlových Varů, Doupovské Hradiště, Kyselka, Sadov, Hájek, Hroznětín, Těšovice, Děpoltovice, Krásno, Ovesné Kladruby, Tři Sekery, Luby, Křižovatka, Podhradí, Stará Voda, Velká Hleďsebe. Ta bude reprezentovat náš kraj v celorepublikovém finále, které se uskuteční 17. září 2022 v Luhačovicích. 

Oceněné obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022:
STUHY
Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Velká Hleďsebe
Modrá stuha - za společenský život: Hájek
Bílá stuha - za činnost mládeže: Krásno
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Andělská Hora
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Děpoltovice
 
DIPLOMY
Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Andělská Hora
Diplom za vzorné vedení kroniky: Velká Hleďsebe
Diplom za kreativní přístup k rozvoji obce: Křižovatka
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena): Luby
Diplom za příkladnou péči o kulturní dědictví obce: Sadov
Diplom za zvýšení dopravní bezpečnosti v obci: Podhradí
Diplom za zvýšení dopravní bezpečnosti v obci: Těšovice
Diplom za rozvoj kulturního a sportovního života: Stará Voda
 
Zvláštní cena za zvelebení návsi: Tři Sekery
Mimořádné ocenění za příkladnou péči o německé hroby a přeshraniční spolupráci:Luby
Cena naděje pro živý venkov (ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): Hroznětín
Objev roku: Březová (u Karlových Varů)
Osobnost soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji: starostka Jarmila Bošková - Doupovské Hradiště

CIHLY
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova               
Kategorie A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Kyselka (kino)
Kategorie B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Doupovské Hradiště (obnova návsi s autobusovou zastávkou)
Kategorie C - nové venkovské stavby: Ovesné Kladruby (vyhlídkový altán)
 
Ňamka Vesnice roku 2022 Karlovarského kraje                
1. Slaná      Hájek - chléb a pečivo - Pekařství Štěpánka Hájek
2. Sladká  Andělská Hora - Andělské koláče - Andělská Café Galerie
3. Tekutá    Podhradí - domácí limonáda - Vintage Coffee Bartákovi


Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace