Domů Aktuality Nejstarší listiny na našem území byly vystaveny v klášteře premonstrátů v Teplé

Nejstarší listiny na našem území byly vystaveny v klášteře premonstrátů v Teplé

Ve dnech 18. - 21. srpna jsou v prostorách kláštera premonstrátů v Teplé vystaveny originály nejstarších písemností, mezi něž patří například Hroznatova závěť z roku 1197. Jde o nejstarší dochovanou listinu v naší zemi, která byla vydána soukromou osobou.
Celý soubor  dokumentů, dochovaných v archivu kláštera, zahrnuje 365 historických listin ze 12.až 14. století. Více než 6 desítek jich prošlo náročnou obnovou a pouze 23 vzácných dokumentů si mohou návštěvníci prohlédnout v rámci čtyřdenní prezentace v tepelském klášteře. Po skončení prezentace budou historické listiny uloženy do klimatizovaného prostředí v oblastním archivu a k vidění bude pouze jejich digitální podoba. „Je velká škoda, že si veřejnost nemůže tyto vzácné skvosty běžně prohlédnout,“ řekl na slavnostním zahájení výstavy hejtman Josef Pavel. „Pergamenové listiny, jako autentické  stopy minulosti, jsou cenné zejména tehdy, když je člověk může vidět na vlastní oči,“ vyjádřil obdiv i lítost hejtman Pavel.
Datum aktualizace