Domů Aktuality Na provozování domácí hospicové péče přispěje kraj 3 miliony korun

Na provozování domácí hospicové péče přispěje kraj 3 miliony korun

​Dožít svůj život důstojně a v kruhu svých nejbližších - to a mnohé další umožňují organizace zajišťující domácí hospicovou péči v našem regionu, na jejichž činnost každoročně přispívá Karlovarský kraj. V letošním roce si o podporu z dotačního programu zažádalo pět poskytovatelů těchto zdravotních služeb. Pokud to schválí Zastupitelstvo Karlovarského kraje, rozdělí si mezi sebou 3 miliony korun.
„Podpora domácí hospicové péče je nesmírně důležitá. Díky této službě mohou lidé strávit poslední chvíle svého života v prostředí svého domova, tam kde se cítí bezpečně a kde jsou obklopeni svými nejbližšími. Vyškolený personál zároveň pomáhá pacientům zajistit co nejvyšší možnou míru kvality života, tišit jejich bolesti a zmírňovat další průvodní jevy onemocnění. Pro rok 2023 byla z rozpočtu kraje na podporu domácí hospicové péče vyčleněna částka 3,4 milionu korun. Jsem proto velmi rád, že budeme moci podpořit všech 5 předložených žádostí v celkové výši 3 miliony korun. Poslední slovo však mají ještě krajští zastupitelé, kteří budou návrh rady na rozdělení příspěvků schvalovat,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj vyhlašuje dotační program na podporu domácí hospicové péče již od roku 2017. Dotace, kterou mohou poskytovatelé této služby získat, je od roku 2022 rozdělena na dvě části - tzv. pevnou část ve výši 500 tisíc korun a tzv. motivační část. Ta je závislá na personálním zabezpečení zdravotních služeb a počtu klientů a pohybuje se v rozmezí 50 až 400 tisíc korun. Peníze lze využít jak na financování provozních a mzdových nákladů vynakládaných na činnost domácí hospicové péče, tak na výdaje, jež žadatel nemůže finančně zajistit z běžných provozních prostředků. Stejně jako v uplynulých letech si i letos o podporu zažádaly sokolovský spolek STŘÍPKY, který provozuje domácí hospic Motýl, společnost DOP-HC z Dolního Rychnova, karlovarská Agentura domácí péče HOME CARE, Pavla Andrejkivová - LADARA a v neposlední řadě chebský Hospic Sv. Jiří.
Datum aktualizace