Domů Aktuality Na podporu základních a středních škol v oblasti prevence rizikových typů chování rozdělí kraj milion korun

Na podporu základních a středních škol v oblasti prevence rizikových typů chování rozdělí kraj milion korun

Prevence

Karlovarský kraj se jako zřizovatel zejména středních škol zabývá také prevencí v oblasti rizikového chování žáků. Vyhlásil proto dotační program, jehož cílem je snaha o zmírnění projevů rizikového chování žáků základních a středních škol. V krajském rozpočtu je na tento dotační program alokována částka milion korun.       

„Mezi školami je o dotační program velký zájem, o čemž svědčí také počet podaných žádostí. Značná část vyčleněných financí je určena na adaptační pobyty, další pak na aktivity spojené s primární prevencí, včasnou intervencí, zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení klimatu školy. Vážím si veškerých činností, které se snaží školy realizovat v rámci prevence, protože ji považuji za naprosto nezbytnou zejména v době, kdy se ve společnosti velmi často setkáváme s projevy rizikového chování,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Na krajský úřad bylo doručeno 34 žádostí s požadavky za více než 1,5 milionu korun. Po přezkumu a vyhodnocení bylo Radě Karlovarského kraje předloženo ke schválení 21 projektů, mezi nimiž jsou zastoupeny projekty škol zřizovaných krajem a obcemi.            

Dotaci obdrží například Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na pobyt pro žáky 1. ročníku oboru praktická sestra, kde se zaměří na sociální klima ve třídě. Prevenci rizikového chování, kyberšikany a dalším oblastem se bude věnovat na pobytu také 6. základní škola Cheb a na adaptační pobyt vyrazí také žáci 6. tříd Základní školy Březová na Sokolovsku a další.    

 

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace