Domů Aktuality Na Podporu Včelařství Půjde Přes Milion Korun

Na podporu včelařství půjde přes milion korun

Včely

Více jak 1,1 milionu korun získají včelaři z našeho regionu. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila rozdělení prostředků v rámci dotačního programu na podporu včelařství. Snahou kraje je přispět ke stabilizaci a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu a zlepšení opylovací služby rostlin na území regionu.

Karlovarský kraj podporuje včelaře již od roku 2009. „Uvědomuje si nezastupitelnou roli včel pro produkci rostlinné výroby i v rámci udržení ekologické stability krajiny, a proto se dlouhodobě snažíme podporovat včelaře v našem regionu skrze vypisovaný dotační program. Úly a včelaření se navíc často dědí po generace, a proto je naše podpora věnována i začínajícím včelařům, kteří za sebou nemají rodinnou historii a chybí jim potřebné vybavení,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec, jenž má v gesci oblast životního prostředí.

Příjem elektronických žádostí letos probíhal od 6. do 19. června. Celkem bylo podáno 71 žádostí, přičemž 3 žadatelé nesplnili podmínky dotačního programu a 1 žádost byla stornována. „O dotace mohli žádat fyzické osoby starší 18 let, které jsou registrovanými chovateli včel a včelaří nebo budou včelařit na území našeho kraje. Maximální výše příspěvku byla stanovena na 20 tisíc korun. Podmínkou bylo, že od nás nedostali dotaci v uplynulých čtyřech letech. Obdržené finanční prostředky mohou včelaři využít nejenom na pořízení základního vybavení, jako jsou například úly, nástavky, rámky, mezistěny či pomůcky pro výkon včelařství, ale také na nákup včelstva nebo včelích oddělků,“ doplnil Karel Jakobec.

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 27. 9. 2023 - 08:00