Domů Aktuality Na aktivity v cestovním ruchu a podporu památek zapsaných do UNESCO půjdou miliony korun

Na aktivity v cestovním ruchu a podporu památek zapsaných do UNESCO půjdou miliony korun

památky UNESCO
​Rada Karlovarského kraje odsouhlasila rozdělení dotací na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu a na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. O návrhu jednalo také zastupitelstvo na pondělním zasedání. V prvním případě si žadatelé mezi sebou rozdělí necelé 3 miliony korun, v druhém případě by to pak mělo být víc jak 9,5 milionu korun.

V dotačním programu na podporu aktivit v cestovním ruchu bylo podáno celkem 39 žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno nakonec bude 37 žádostí, a to částkou přesahující 2,7 milionu korun. „Naší snahou je přilákat do regionu co nejvíce návštěvníků a nabídnout jim odpovídající služby evropského i celosvětového měřítka. Podpora ze strany kraje tak směřuje nejenom na posílení turistické infrastruktury a s ní spojený marketing a činnost destinačního managmentu, ale také do čím dál tím více vyhledávaných oblastí řemeslné a zážitkové turistiky,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta.

Díky dotacím od Karlovarského kraje dojde například k vybudování informačního systému a obnově naučných prvků v areálu Svatý Linhart, vzniknou nové propagační letáky k turistickému okruhu Ježíškova cesta a štole Johannes na Božím Daru nebo proběhne modernizace webových stránek Sokolovského infocentra s názvem Kam po Sokolovsku. Maximální výše dotace, kterou mohli žadatelé získat, činí 90 tisíc korun, u destinačního managementu je to 200 tisíc korun.

V rámci programu na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo pro letošní rok vyčleněno z rozpočtu Karlovarského kraje 6 milionů korun. Prostředky jsou určeny pro památky UNESCO - Slavná lázeňská města Evropy, Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge a pro Kynžvartskou daguerrotypii. „Obdrželi jsme celkem 9 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž podporu z nich získá 7. Jejich finanční nároky však významně přesáhly alokaci dotačního programu. Proto chceme na jejich dofinancování využít ještě přebytku z hospodaření kraje. Pokud to projde březnovým zastupitelstvem, tak na zajištění potřebné infrastruktury půjde více jak 9,5 milionu korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Mezi úspěšnými žadateli nejsou jen lázeňská města, jako jsou například Karlovy Vary, které se chystají připravit na očekávaný příliv turistů související se vstupem lázní do UNESCO, ale také Národní památkový ústav, který si chce nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro vybudování základní turistické infrastruktury v okolí zámku Kynžvart. Minimální hranice dotace byla stanovena na 150 tisíc korun, nejvýše pak bylo možné získat 2 miliony korun.
Datum aktualizace