Domů Aktuality Menší obce v regionu dostanou od kraje peníze na opravu a dobudování cykloinfrastruktury

Menší obce v regionu dostanou od kraje peníze na opravu a dobudování cykloinfrastruktury

Kolo

Další prostředky od Karlovarského kraje směřují do oblasti cykloinfrastruktury. Rada Karlovarského kraje na svém prvním listopadovém zasedání schválila finanční podporu rekonstrukci úseku Cyklostezky Ohře u Vojkovic, kterou koncem srpna poničil přívalový déšť. Příspěvek obdrží také Chodov u Bečova nad Teplou. Ten by chtěl s pomocí kraje dobudovat potřebné zázemí pro cyklisty. O konečném přidělení dotací bude ještě rozhodovat krajské zastupitelstvo.

Obec Vojkovice získá z rozpočtu Karlovarského kraje individuální dotaci ve výši 100 tisíc korun na opravu cyklostezky ve směru Jakubov – Stráž nad Ohří. V závěru cyklistické sezóny zde došlo k poničení úseku o délce zhruba 300 metrů. Vzhledem k tomu, že se poškozený úsek nachází na páteřní Cyklostezce Ohře, je zájmem Karlovarského kraje uvést povrch do bezpečného stavu. V rámci chystané obnovy bude nejenom doplněna a zhutněna komunikace pro cyklisty, ale opraveny i odvodňovací propustky. Právě kvůli jejich ucpání došlo k vyplavení části zpevněného povrchu cyklostezky.

„Karlovarský kraj má ve své rozvojové strategii cyklistiku jako jeden z pilířů našeho turismu. Kromě toho, že máme vybudovanou rozsáhlou síť cyklostezek a spolupracujeme s obcemi, které se podél nich nacházejí, náš koordinátor také pravidelně projíždí územím a získává informace o tom, kde je potřeba opravit nebo doplnit chybějící infrastrukturu. To se nám teď stalo u Vojkovic, kde po prudkých letních lijácích došlo ke znehodnocení části cyklostezky. Obec se k té rekonstrukci hlásí, a protože se jedná o malou obec, dáváme na to mimořádný příspěvek,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Individuální dotaci v řádu několika stovek tisíc korun obdrží také malá obec Chodov, která leží poblíž turisty hojně navštěvovaného Bečova nad Teplou. Kvůli tomu, že zde žije zhruba 123 obyvatel, obec hospodaří s velmi omezeným rozpočtem. I přesto se rozhodla s pomocí dobrovolníků vybudovat chybějící zázemí pro cyklisty. Během stavby přístřešku se však vyskytly neočekávané výdaje a obci tak chybí potřebné prostředky. „Jsou v takovém prudkém stoupání, kam když ty cyklisti potom vyjedou, tak si potřebují odpočinout. Obec pro ně začala budovat zázemí, ale protože ta stavba je přeci jenom nad jejich síly, tak jsme se domluvili na mimořádném příspěvku 370 tisíc korun tak, aby to mohli dokončit,“ dodal Patrik Pizinger.

Budovaný přístřešek v Chodově poskytne zázemí pro větší skupinu cyklistů. Jeho součástí bude sezení pro návštěvníky a stojany na kola. Chybět nebudou ani koše na tříděný odpad. Ve spolupráci s Klubem českých turistů zde pak bude umístěna také turistická mapa a informační cedule o obci.

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace