Domů Aktuality Memorandum mezi Karlovarským krajem a Mastercard přináší spolupráci v rámci pilotního projektu zaměřeného na efektivní řízení území

Memorandum mezi Karlovarským krajem a Mastercard přináší spolupráci v rámci pilotního projektu zaměřeného na efektivní řízení území

Memorandum

Karlovarský kraj podepsal memorandum o spolupráci se společností Mastercard. Cílem je zejména posílení a propagace regionálního cestovního ruchu, podpora digitální transformace a využití inovativních technologií a datových analýz k podpoře ekonomického růstu a podnikání, zároveň posílení konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a zvýšení schopností regionu čelit aktuálním výzvám včetně kybernetické bezpečnosti.     

„Společnost Mastercard mě oslovila na základě aktivit, jež byly realizovány v území v přechozích letech. V rámci spolupráce nám poskytne anonymizovaná transakční data z platebních karet, jež byl měla vést k efektivnímu řízení území. Naše spolupráce se zaměří na oblasti cestovního ruchu, digitální transformace, kybernetické bezpečnosti a dopravy. Věřím, že průběh a hlavně pak výsledky pilotního projektu budou přínosem pro obě strany,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.   

„S Karlovarským krajem nás pojí dlouhodobá a úspěšná spolupráce, na kterou rádi navazujeme. Přínosy digitalizace a aktivní práce s daty jsou pro veřejnou správu zřejmé: zrychlení a zjednodušení procesů, efektivnější rozhodování a využívaní zdrojů, omezení prostoru pro korupci, úspora pracovní síly nebo menší zátěž pro životní prostředí. Ať už jde o podporu regionálního cestovního ruchu, nebo o zavádění bezhotovostního placení na úřadech, výsledkem je zlepšení podmínek pro místní i návštěvníky regionu,“ řekla Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.                

„V oblasti cestovního ruchu bychom měli získat důležitá data a analýzy, které nám nabídnou aktuální pohled na jeho vývoj a mohou pomoci ke zlepšení správy destinací, předpovídání trendů, optimalizaci investic a možnému zlepšení zážitku návštěvníků Karlovarského kraje. Spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti by měla přinést posílení kybernetické odolnosti veřejných institucí i místních soukromých společností prostřednictvím pilotních projektů a zavádění inovačních nástrojů vedoucích k předcházení, odhalování a vyhodnocování kybernetických útoků,“ doplnil náměstek hejtmana Vojtěch Franta s gescí v oblasti lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO a informačních technologií.       

Memorandum stanovuje spolupráci také v rámci digitální transformace, kde budou například zavedeny inovativní pilotní projekty zaměřené na získání přímých zkušeností s digitálními platebními technologiemi, nebo budou podporovány iniciativy zaměřené na zvýšení digitální gramotnosti a zlepšení digitálních dovedností. V oblasti dopravy pak půjde zejména o využití dat.  

"Společnost Mastercard vnímám hlavně jako významnou technologickou společnost, která poskytnutím anonymizovaných dat zásadně pomáhá rozvoji celého regionu, a to nejen v oblasti cestovního ruchu,“ uzavřel iniciátor memoranda Petr Vašta, předseda dozorčí rady a garant odborné sekce Informační technologie Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. 
 

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 5. 3. 2024 - 12:41