Domů Aktuality Krajští radní schválili nového dopravce na železniční trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně

Krajští radní schválili nového dopravce na železniční trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně

Karlovarský kraj se stal prvním regionem v České republice, který řeší zajištění dopravní obslužnosti na železnici poptávkovým řízením. Komise po vyhodnocení tří nabídek doporučila Radě a Zastupitelstvu akceptovat předloženou nabídku dopravce Viamont a.s., který splnil všechny podmínky a zároveň jeho nabídková cena byla ze všech nejnižší.
Rada Karlovarského kraje schválila 20. října výsledek poptávkového řízení na zajištění základní dopravní obslužnosti na železniční trati č.149 Karlovy Vary - Mariánské Lázně a zpět.

„České dráhy nám neuměly předložit vykázané ztráty na jednotlivých tratích, to je problém, který řeší i ostatní kraje. My jsme jako první přistoupili k vypsání výběrového řízení, abychom zjistili jaké náklady na trať K.Vary – M.Lázně vlastně jsou nebo by být mohly,“ vysvětluje hejtman Josef Pavel. „Kraj investuje do zajištění dopravní obslužnosti více než 250 milionů ročně, je proto logické, že chceme vědět, kam peníze jdou, jak velké ztráty dopravci skutečně mají,“ doplňuje hejtman.

Do poptávkového řízení se přihlásili tři zájemci o provozování tratě: České dráhy a.s., Viamont a.s. a Railtrans s.r.o. Spol. Railtrans požadovala 85,18 Kč za tzv. vlakokilometr, České dráhy 80,41 a spol. Viamont 64,63. Celková výše ztráty, kterou chtějí dopravci po kraji uhradit je u spol. Railtrans 34 103 483 Kč, u spol. ČD 31 695 870 Kč a u spol. Viamont 25 mil. 750 000.

„Vzhledem k tomu, že poptávkové řízení je na 5 let (2006-2010), ušetříme oproti nabídce Českých drah za celé období 29,7 mil,“ říká hejtman Josef Pavel. Konečné slovo budou mít krajští zastupitelé na svém mimořádném zasedání 15. listopadu 2005.
Datum aktualizace