Domů Aktuality Kraje jednaly s ministerstvem o nominaci Montanregionu Krušnohoří na Seznam UNESCO

Kraje jednaly s ministerstvem o nominaci Montanregionu Krušnohoří na Seznam UNESCO

Nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří k zápisu na Seznam UNESCO je výrazem úcty a respektu ke kulturnímu dědictví naší země. Shodli se na tom noví radní pro oblast kultury a památkové péče z Karlovarského a Ústeckého kraje na setkání s náměstkyní Ministerstva kultury ČR Annou Matouškovou v Praze.
Hlavním cílem setkání bylo navázat spolupráci se zástupci nových krajských politických reprezentací a pokračovat v přípravě společné česko-německé nominace statku Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jednání se také zúčastnili další představitelé MK ČR a členové české části řídící skupiny i české části smíšené pracovní skupiny připravující realizaci tohoto projektu. Karlovarský kraj na setkání zastupoval krajský radní Oleg Kalaš, za Ústecký kraj se účastnila radní Jitka Sachetová. „Měli jsme možnost podrobně se seznámit s historií procesu přípravy nominace i s jejím současným stavem. Oba kraje deklarovaly svou podporu projektu. Zápis na seznam UNESCO pro nás znamená zásadní zvýšení prestiže Karlovarského kraje mezi ostatními destinacemi, navíc oba dva kraje a jejich obce se ke své montánní tradici a k jejímu dědictví hrdě hlásí,“ zdůraznil Kalaš.

Náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková apelovala na oba kraje, aby v rámci nominace mimo jiné zohlednily nominační projekt ve svých rozvojových a dalších strategických materiálech, finančně ho podporovaly a navázaly užší spolupráci se starosty příslušných obcí. „Jsme v kontaktu se starosty obcí, jež jsou zahrnuty do projektu, během února pro ně plánujeme zorganizovat pracovní jednání za účasti zástupců ministerstva, Národního památkového ústavu a samozřejmě i Ústeckého kraje,“ dodal Kalaš. Ministerstvo kultury ČR navíc nabídlo přítomnost svých představitelů na zasedáních zastupitelstev, rad či komisí krajů.

Na přípravě nominace spolupracují na české straně Ústecký a Karlovarský kraj a dotčené obce – Jáchymov, Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Krupka a Měděnec. Byla navázána oficiální spolupráce mezi Českou republikou, kterou zastupuje ve věcech UNESCO Ministerstvo kultury ČR, a Svobodným státem Sasko, který zastupuje Státní ministerstvo vnitra. Společná oficiální žádost o zápis bude předložena Centru UNESCO Spolkovou republikou Německo v únoru 2014.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 30. 1. 2013 - 14:46