Domů Aktuality Kraj zrekonstruuje Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku

Kraj zrekonstruuje Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku

Informace člena Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Roberta Pisára k rekonstrukci Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku.
Konec přešlapování a nerozhodnosti, po dlouhých letech váhání Karlovarský kraj zrekonstruuje Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku. I přes rostoucí náklady na provádění staveb se vedení Karlovarského kraje pod vedením hejtmana Ing. Petra Kulhánka rozhodlo uskutečnit už 11 let odkládanou akutní rekonstrukci Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ (DZR MATYÁŠ) v Nejdku. Dosluhující prostory Domova tak v budoucnu nabídnou skvělé podmínky pro poskytování sociální služby pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí ve věku od 60 let. 

Po nekvalitní opravě objektu v 90. letech zařízení sloužilo seniorům. Stav objektu ale už byl po roce 2000 tak špatný, že bylo potřeba v roce 2010 udělat novou střechu. První studii na celkovou rekonstrukci kraj schválil  v roce 2012, odhadované náklady v roce 2013 byly 170 mil. Kč. Došlo i na projektovou dokumentaci a dokonce stavební povolení! Přesto vedení kraje rekonstrukci především z důvodů vysoké ceny odložilo.  

Rekonstrukce MATYÁŠE byla v letech 2014-2016 součástí Akčních plánů Programu rozvoje kraje, ale ty nebyly nikdy tak akční, aby k nějaké akci došlo, a zaměstnanci služby tak seniorům sloužili ve stále obtížnějších podmínkách.
Rekonstrukce objektu rozdělená na etapy, kdy je třeba snížit i počty klientů a ty zbývající přesouvat z jednoho místa na druhé, to nebyla tehdy - a nebude ani dnes - jednoduchá záležitost. 

Nejen vysoká cena, ale i komplikovaná rekonstrukce za provozu, stály za myšlenkou postavit KYTKU. Moderní novostavbu, ve které by několik budov obklopovalo společný kulatý prostor, z pohledu z výšky připomínající květinu. O KYTCE se v období 2017-2019 uvažovalo a byly pro ni zpracovány studie. Příprava KYTKY se ale v roce 2019 zasekla na tom, že se nepodařilo Petru Kubisovi, tehdejšímu náměstkovi hejtmanky Mgr. Jany Vildumetzové, najít vhodný pozemek. Problém byl ale opět i v ceně. Na počátku roku 2019 už měla samotná stavba KYTKY stát až 320 mil Kč, do této částky nebyla zahrnuta cena projektové dokumentace a cena pozemku.

V dubnu 2019 tehdejší vedení kraje v čele s hejtmankou Mgr. Janou Vildumetzovou záměr stavět KYTKU zrušilo a vrátilo se k myšlence rekonstruovat MATYÁŠ. Oprášili projektovou dokumentaci a několikrát prodloužené stavební povolení. Zastupitelstvo kraje ještě v dubnu 2019 schválilo rekonstrukci MATYÁŠE už za 230 mil. Kč a za pomoci úvěru. Na aktualizaci projektové dokumentace bylo vyčleněno dalších 11,5 mil Kč. KYTKA tehdy zvadla.

V listopadu 2020 rada pod vedením Mgr. Petra Kubise schválila nového projektanta Ing. arch. Břetislava Kubíčka a ten společně s ředitelkou Matyáše JUDr. Zuzanou Blažkovou a jejím týmem začali pracovat na úpravách stávající projektové dokumentace pro rekonstrukci.

Naše nové vedení kraje na počátku roku 2021, na popud paní ředitelky Matyáše, opět hodnotilo záměry: rekonstruovat, nebo stavět novostavbu. V případě KYTKY v té době nebyla k dispozici projektová dokumentace, natož  stavební povolení a navíc po aktualizaci cen by náklady na KYTKU na počátku roku 2021, tedy ještě postcovidovým růstem cen, dosáhly výše 406 mil. Kč bez pořizovacích nákladů na pozemek. 

Připravenost a cena, to byly na jaře 2021 důvody pokračovat v záměru rekonstruovat původní areál DZR MATYÁŠ v Nejdku. Budovy Domova jsou v kritickém stavu, což se jen s vypětím sil všech zaměstnanců neodráží  v kvalitě péče o klienty. Změnou přístupu oproti minulosti bylo, že jsme se rozhodli získat na rekonstrukci dotace, nefinancovat vše z úvěru. 

V závěru roku 2021 se podařilo dotaci ve výši 52 mil Kč z MPSV na I. etapu rekonstrukce, která se nazývá „humanizace“, našim kolegům z krajského úřadu ve spolupráci s projektantem a managementem služby získat! Na druhou stranu nelze pominout, že se náklady na stavby zvyšují před očima a to, co v prosinci 2021 stálo 300 mil Kč, dnes stojí mnohem více, klidně i 450 mil Kč.
Současný stav ve stavebnictví může trvat i několik let a nelze předvídat, kdy se ceny ustálí, případně dojde k jejich poklesu. V Radě kraje jsme se nakonec rozhodli schválit financování rekonstrukce s předpokládanými výdaji v první etapě  max. ve výši 210 milionů korun včetně DPH, z toho je schválená dotace z MPSV ve výši 52 miliony korun. Krajským zastupitelům předložíme ke schválení záměr pokračovat v rekonstrukci a navýšit finanční krytí stavební akce. Jestliže to zastupitelstvo schválí, pak ještě v tomto měsíci začne zadávací řízení na stavební práce a rekonstrukce by mohla být zahájena na podzim. 

Na druhou etapu stavby kraj plánuje podat žádost o dotaci do výzvy Národního plánu obnovy. Předpokládané výdaje na druhou etapu činí dnes 240 milionů korun včetně DPH, z toho bychom chtěli až 80 milionů korun získat právě jako dotaci. Tato etapa by se realizovala v letech 2024-2025.

Mezi základní stavební úpravy Domova by mělo patřit vybudování jednolůžkových pokojů namísto vícelůžkových a v malé míře dvoulůžkových pokojů pro manželské páry s kapacitou pro 84 klientů. Na každém pokoji klienta bude vestavěna bezbariérová koupelna s toaletou. Přestavbou projde také zázemí pro personál a ostatní provozní prostory. Místnosti budou vybaveny novým nábytkem, zdravotnickými a technologickými potřebami. Součástí rekonstrukce se stanou parkovací plochy, oplocení, terénní a sadové úpravy. Projekt počítá i s technologiemi na snižování energetické náročnosti jednotlivých budov. Přestavěný DZR MATYÁŠ poskytne svým obyvatelům odpovídající moderní a kvalitní prostředí s potřebnou úrovní služeb. 

Mgr. Robert Pisár, člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 7. 6. 2022 - 15:54