Domů Aktuality Kraj vyhlašuje zcela nový dotační program na snížení počtu černé zvěře

Kraj vyhlašuje zcela nový dotační program na snížení počtu černé zvěře

zastrelne

Karlovarský kraj reaguje na podněty zástupců měst a obcí, majitelů lesů a veřejnosti a vyhlašuje zbrusu nový dotační program, který má vést ke snížení počtu černé zvěře na jeho území a zamezit dalším škodám, které přemnožená zvěř působí v lesích, na obecním i soukromém majetku.                    

„Jedná se o dotační program, který už v kraji fungoval a následně si ho převzal stát na národní úroveň. Nicméně po letech se v regionu opět přemnožila zejména divoká prasata, a je proto třeba jejich stav regulovat. Krajský program „zástřelného“ je oproti státnímu programu upraven a je směřován přímo na myslivce. Snahou je motivovat finanční odměnou samotné myslivce, kteří kraji pomohou s problémem přemnožení černé zvěře a kraj jim za to poskytne peníze z dotačního programu,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.    

Z rozpočtu Karlovarského kraje je na tento program vyčleněno 8 milionů korun pro rok 2024. Dotace bude poskytnuta na základě odlovu minimálně tří kusů černé zvěře v jednom čtvrtletí a činí 1000 korun za kus prasete divokého uloveného na území Karlovarského kraje. V rámci podání jedné žádosti tak dotace činí 3 tisíce korun a žádost je možno podávat nejvýše jednou za čtvrtletí. První žádosti je možné podávat v termínu 1. 7. – 10. 7. 2024, a pak vždy po skončení čtvrtletí.       

Žadatelem může být fyzická osoba s platným loveckým lístkem a povolenkou lovu pro příslušnou honitbu. Dotace budou poskytnuty za odlov černé zvěře v období od 1. 4. do 31. 12. 2024 na honebních i nehonebních pozemcích na území Karlovarského kraje. Žadatel má povinnost ulovený kus prasete divokého řádně zaevidovat ve svém uživatelském účtu v Evidenčním portálu myslivosti nejdéle do 12 hodin od ulovení. Další podmínky dotačního programu jsou uvedeny na krajských webových stránkách v záložce „Dotace“ pod oblastí životního prostředí. 

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 1. 4. 2024 - 13:55