Domů Aktuality Kraj se představil na veletrzích cestovního ruchu

Kraj se představil na veletrzích cestovního ruchu

​Jarní maraton veletrhů cestovního ruchu byl z pohledu Karlovarského kraje poměrně úspěšný. Standardně vysoká poptávka po léčebných pobytech, informacích o památkách, volnočasových aktivitách, možnostech ubytování a mnohé další dotazy byly jasným důkazem trvajícího zájmu turistů o Karlovarský kraj a do jisté míry příslibem dobré turistické sezony.

„Karlovarský kraj se představil na trzích, které mají pro region z hlediska cestovního ruchu tradičně největší potenciál, tedy v Rusku a Německu,“ uvedl radní pro oblast kultury památkové péče a cestovního ruchu Oleg Kalaš.

Samozřejmostí byla i účast na tuzemských veletrzích s cílem zaměřit se v ještě větší míře na domácí turisty a v rámci propagace značky Živý kraj jim Karlovarský kraj představit jako excelentní turistickou destinaci a ideální místo pro trávení zimní i letní dovolené. „Poměrně početnou skupinu zahraničních turistů, kteří v Karlovarském kraji tráví svou dovolenou, jsou i turisté z Nizozemska. Proto se kraj rozhodl představit své atraktivity i na jednom z největších veletrhů právě v zemi tulipánů,“ uvedl Oleg Kalaš. 

 V rámci jednotlivých veletrhů nabídl kraj subjektům z oblasti cestovního ruchu bezplatný prospektový servis, díky kterému se návštěvníkům veletrhů dostaly do rukou i konkrétní cenové nabídky hotelů, informace o chystaných akcích a lákavé nabídky lázeňských a wellness pobytů.  Další série veletrhů je nyní plánována až na podzim letošního roku.

Karlovarský kraj se v roce 2014 zatím představil na těchto veletrzích:
 Vakantie Utrecht
 ITF Slovakiatour Bratislava
 Reisen Hamburg
 F.RE.E Mnichov
 Holiday World Praha
 Infotour Hradec Králové
 ITB Berlín
 MITT Moskva

Za stránku zodpovídá Miroslav Smaržík
Datum aktualizace 31. 3. 2014 - 10:17