Domů Aktuality Kraj přispěje obcím na budování vodovodů a kanalizací

Kraj přispěje obcím na budování vodovodů a kanalizací

​Téměř 13,6 milionu korun by mohla získat od Karlovarského kraje vodohospodářská sdružení a obce v našem regionu na  realizaci drobných vodohospodářských akcí. Odsouhlasila to Rada kraje na svém jednání 25. července 2022. Vedení kraje se zároveň shodlo, že navýší celkový objem financí, se kterými v programu počítalo. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, budou moci žadatelé například dostavět vodovodní a kanalizační sítě či pořídit nový vodojem. 

I letos kraj musel řešit převis žádostí. „Původně jsme v tomto programu měli připraveno 10 milionů korun, nicméně přišlo 12 žádostí, které částku výrazně převyšovaly i poté, když jsme museli dvě žádosti pro nesplnění podmínek vyřadit. Víme ale, že lidé v obcích nové vodovody a kanalizace nutně potřebují, proto jsme se rozhodli dotace navýšit na 13,6 milionu korun. Na financování dotačního programu nakonec půjdou peníze z krajského rozpočtu, z poplatků za odběr podzemních vod a zbývající částku tvoří nevyčerpané finanční prostředky ze dvou jiných dotačních programů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí překročit 3 miliony korun. Maximální část nákladů, která může být hrazena z dotace, činí 80 % z celkových uznatelných nákladů. V případě, že krajští zastupitelé udělení podpory v uvedené výši schválí, mohlo by například dotace na dostavbu vodovodní a kanalizační sítě v Bublavě dostat Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, na výstavbu vodovodu v Pomezí nad Ohří – Tůních by byla určena dotace pro CHEVAK Cheb, další finance by mohlo získat Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na výstavbu automatické tlakové stanice v obci Krásný Les.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace