Domů Aktuality Kraj podpoří provoz sociálně terapeutických dílen

Kraj podpoří provoz sociálně terapeutických dílen

​Více jak 14,5 milionu korun si mezi sebe rozdělí provozovatelé sociálně terapeutických dílen v regionu, kteří se věnují práci s lidmi se zdravotním, zejména mentálním postižením. Prostředky získají z individuálního projektu Karlovarského kraje, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

„Díky dotaci z Evropské unie můžeme zajistit provoz sociálně terapeutických dílen, které pomáhají lidem se zdravotním, hlavně pak mentálním postižením. Ti se prostřednictvím terapie učí pracovním návykům a dovednostem, čímž se zvyšuje šance, že se uchytí na trhu práce. Usilujeme o to, aby se tito lidé zařadili zpět do společnosti, “ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Karlovarský kraj vyhlásil výběrová řízení na provozovatele sociálně terapeutických dílen ve všech třech okresech. V Chebu zvítězilo občanské sdružení Joker, které získá na provoz dílny více jak 4,7 milionu korun.  Obdobnou částku obdrží i sokolovská obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška. Přes 2,8 milionu korun pak dostane Farní charita Karlovy Vary a o něco menší příspěvek, 2,1 milionu korun, půjde na účet sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Mladá Boleslav, které vede dílnu v Karlových Varech.

Provoz dílen bude zajištěn z prostředků z individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Projekt je z 85 % financován z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky.
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 17. 12. 2014 - 13:21