Domů Aktuality Kraj podpoří novou expozici karlovarského muzea

Kraj podpoří novou expozici karlovarského muzea

​Muzeum Karlovy Vary by se mohlo svým návštěvníkům do budoucna pochlubit novou expozicí. Důstojně by tak v příštím roce oslavilo 150. výročí svého založení. Na nutné stavební úpravy a přípravu expozice by chtělo muzeum využít dotaci z tzv. norských fondů, akci by měl předfinancovat Karlovarský kraj.

​Na jaře letošního roku se muzeum chystá podat žádost o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norsko 2009 – 2014. „Celkové náklady na projekt by měly dosáhnout 30 milionů korun, a pokud to schválí krajské zastupitelstvo, Karlovarský kraj by měl projekt nejprve kompletně předfinancovat, po získání dotace by měl jeho podíl činit 6 milionů korun,“ uvedla krajská radní Eva Valjentová.

Muzeum disponuje unikátními sbírkami, a proto je snahou tento rozsáhlý sbírkový fond prezentovat zcela novou neotřelou a inovativní formou. Architektonicko-výtvarnou studii nové expozice muzeum schválilo v prosinci 2013. Do konce března bude dokončena projektová dokumentace a na základě navržených dispozičních změn interiéru bude nezbytné provést plánované stavební úpravy.

Muzeum v Karlových Varech bylo založeno krátce po roce 1865 na popud významného balneologa Josefa Löschnera jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. Díky karlovarským patriotům a sběratelům se postupně podařilo shromáždit rozsáhlé sbírky dokumentující typická karlovarská řemesla. Nejstaršími muzejními sbírkami se staly kolekce lázeňských koflíků a karlovarských hornin, zejména rozličných forem vřídlovce.
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 3. 2014 - 14:00