Domů Aktuality Kraj bude poskytovat příspěvky na protipovodňovou ochranu

Kraj bude poskytovat příspěvky na protipovodňovou ochranu

Rozhodl se tak na základě aktualizované Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje, která mapuje systém povodňové ochrany za uplynulých 15 let.

Příspěvky jsou určeny především na realizaci opatření před povodněmi v ohrožených územích. „Poskytnutím příspěvku chce kraj pomoci v protipovodňové ochraně zejména obcím, případně vlastníkům ohrožených pozemků a staveb s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků. Z rozpočtu kraje jsme vyčlenili na financování těchto opatření pro příští rok 2 miliony korun,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč s tím, že maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele, který však může v jednom roce předložit více žádostí, bude 250 tisíc korun. Jeden projekt bude hrazen z příspěvku maximálně do 80 procent celkových nákladů.

Při hodnocení kritérií pro posuzování žádostí bude prioritou zejména hledisko ochrany majetku sloužícího pro veřejný zájem, počet obyvatel ochráněných navrhovaným opatřením a náklady projektu na jednoho takového obyvatele. Důležitou součástí žádosti bude také odborné vyhodnocení navrhovaných opatření, proto lze příspěvek použít i na financování zpracování tohoto vyhodnocení. „Žádosti posoudí nejprve odbor životního prostředí a schvalovat je bude krajské zastupitelstvo,“doplnil radní. Financována budou opatření, u kterých doba realizace nepřesáhne 2 roky.

Termín předkládání žádostí je od 1. ledna do 28. února 2011. Pravidla jsou uvedena na stránkách Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace