Domů Aktuality Kraj bude mít studii k přeshraničnímu spojení Plesná - Bad Brambach

Kraj bude mít studii k přeshraničnímu spojení Plesná - Bad Brambach

Studie by měla ukázat, jak intenzivní by mohla být doprava na plánovaném silničním propojení mezi Plesnou a Bad Brambachem. Na jejím vytvoření se domluvili zástupci české i německé strany na sérii jednání během února a června letošního roku.

Výběrového řízení, organizovaného Krajskou správou a údržbou silnic, se účastnily firmy z obou zemí. Na české straně zvítězila společnost Czech Consult spol. s r.o., která studii zhotoví za 135 tisíc korun do konce října 2011.

„Studie by měla stanovit očekávané dopravní zatížení na novém silničním spojení až do roku 2035. Její výsledky budou sloužit jako podklad pro návrh vlastního silničního spojení s parametry odpovídajícími očekávanému provozu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil a dodal, že propojení Plesné s Bad Brambachem včetně následného prodloužení do oblasti Ašska má podporu na obou stranách. „Silniční propojení by znamenalo obnovu historických vazeb mezi Plesnou a Bad Brambachem a potřebné oživení cestovního ruchu v oblasti,“ vysvětlil místostarosta Plesné Václav Mleziva.

Zástupci obou partnerských zemí předpokládají, že by projekt mohl být uplatněn k realizaci v dalším programovacím období Evropské unie. „Konkrétně by se jednalo o program na podporu přeshraniční spolupráce, tedy takzvaný Cíl 3, v letech 2014 – 2020,“upřesnil Navrátil.

Pokud ze studie vyplyne, že je dopravní intenzita nízká, bude se dále zvažovat pouze rekonstrukce průtahu Bad Brambachem. Další možností je nová trasa a případné napojení na B92, tedy silnici ve směru Vojtanov – Plauen.

Práce na projektu přeshraničního propojení Plesné s Bad Brambachem začaly v roce 2006. Kraj zvažoval se zástupci německé strany napojení silnice na průtah Bad Brambachu. Tato varianta však ustoupila do pozadí, protože Bad Brambach má statut lázeňského města, ulice jsou úzké bez možnosti zřízení odpovídajících chodníků a na trase se nachází škola. Z těchto důvodů zřejmě dojde k přímému napojení na německou B92. Pak by nové silniční spojení nevyžadovalo žádná omezení. „Nové spojení je projektováno především jako turistické spojení pro osobní dopravu, ale legislativně nepůjde pravděpodobně tento úsek omezit ani pro dopravu nákladní,“ uzavřel Navrátil.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 8. 2011 - 11:02