Domů Aktuality Karlovarský kraj vyzval obce, aby dohlédly na ochranu lesů proti kůrovci

Karlovarský kraj vyzval obce, aby dohlédly na ochranu lesů proti kůrovci

Extrémní sucho během loňského roku způsobilo na území republiky, a tedy i v našem regionu, nezanedbatelné oslabení smrkových porostů. To se zřetelně projevilo na vzrůstajícím množství stromů napadených kůrovcem (lýkožrout smrkový).

​Situaci navíc zkomplikovalo nadprůměrně teplé zimní období. Karlovarský kraj proto apeloval na příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, aby zvýšily dohlídku nad majiteli lesních porostů. Ti jsou povinni bránit působení škůdců. „Každý vlastník lesa musí dle zákona o lesích a vyhlášky o ochraně lesa provádět taková opatření, aby zabránil působení škodlivých činitelů. Musí škůdce monitorovat a evidovat, pravidelně zamezovat jejich vývoji a dalšímu šíření. Za nedodržení opatření mohou následovat sankce,“ uvedl krajský radní Josef Hora.
 
Při zjištění výskytu kůrovce je v první řadě nutné, aby vlastník lesa kontaktoval svého odborného lesního hospodáře, popřípadě pracovníky Lesní ochranné služby s ústředím v Jílovišti – Strnadech nebo pracovníky státní správy lesů. Kraj také na svých internetových stránkách zveřejnil doporučené technologické postupy při zvýšeném výskytu kůrovce. Zájemci si rovněž mohou vyzvednout informační materiál Ministerstva zemědělství ČR o kůrovci na odboru životního prostředí a zemědělství - oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství krajského úřadu.
Za stránku zodpovídá Jana Lukášová
Datum aktualizace 31. 3. 2016 - 14:06