Domů Aktuality Karlovarský Kraj Uspěl V Prestižním Dotačním Programu Evropské Unie

Karlovarský kraj uspěl v prestižním dotačním programu Evropské unie

Karlovarský kraj se společně s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání p.o. (KARP) zařadil do prestižní skupiny realizátorů projektů v rámci EU programu HORIZON EUROPE 2021 - 2027.         

„Tento dotační program Evropské unie byl vždy považován za první ligu v oblasti dotačního managementu EU. Zaměřuje se na financování projektů výzkumu, vývoje a inovaci, což jsou oblasti, které chceme nadále rozvíjet v Karlovarském kraji. Také proto je pro nás velkým úspěchem, že jsme se zařadili do skupiny realizátorů jednoho z takových projektů,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a řízení projektů Patrik Pizinger.        
                       
Jedná se o projekt s názvem RIS4Danu, který se zabývá socioekonomickými dopady způsobenými uzavřením průmyslových areálů v dunajském makroregionu. Zaměřuje se na tyto areály a snaží se stanovit transformační aktivity, jež povedou k jejich revitalizaci a sociálně udržitelnému a technologickému využití. „Jsem přesvědčen o tom, že vybraná témata projektu by mohla vhodně doplňovat některé ze  strategických projektů, jež budou realizovány v rámci Operačního programu spravedlivá transformace. Jedním z nich může být projekt Krajský Business Park Sokolov, který řeší problematiku využití brownfieldů. Účastí v projektu RIS4Danu se nám otevírá jedinečná příležitost, kdy se můžeme zabývat konkrétním územím z různých pohledů rozvoje a s mezinárodním přesahem“, doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

V rámci projektu budou řešeny možnosti, jak znovuoživit  areály, kde nositelem udržitelného rozvoje bude ekologicky odpovědný průmysl. Karlovarský kraj a KARP získají strategické plány rozvoje podnikání pro jednotlivé průmyslové areály, které podpoří jejich znovuotevření. Dalším výstupem projektu budou také konkrétní doporučení, jak přilákat soukromé či veřejné investice do zelených a digitálních řešení. Realizace projektu je naplánována na 2 roky a má přispět ke zvýšení inovační kapacity celého regionu. Více informací o projektu je uvedeno na webových stránkách.
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 29. 6. 2022 - 11:34