Domů Aktuality Karlovarský kraj rozdělí dotace na hospodaření v lesích v regionu

Karlovarský kraj rozdělí dotace na hospodaření v lesích v regionu

Rada Karlovarského kraje schválila rozdělení peněz v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích. Alokovaná částka je ve výši 6 miliónů korun.


„Karlovarský kraj podporuje lesní hospodaření už odpradávna. Pravidla, která byla v minulosti stanovena, se ale postupně stávala předmětem dotace na státní úrovni. Karlovarský kraj ale cítí potřebu v této oblasti pomáhat, proto bylo nutné pravidla upravit tak, aby byla pomoc správně zacílená a smysluplná. Schválili jsme proto, po dohodě se Sdružením vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů, tři opatření v podobě dotačních podtitulů, které pomohou žadatelům se zajištěním hospodaření v lesích,“
uvedl 1. náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.     
        
           
Dotační program byl zřízen za účelem podpory přirozeného hospodaření v lesích na území Karlovarského kraje. Žadatelé mohli podávat žádosti o dotace  v rámci tří opatření - na úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů, tedy těžeb nutných například z důvodu napadení kůrovcem. Dále na individuální ochranu lesa proti zvěři, zde se jedná zejména o opatření proti okusům a třetí podtitul se zaměřil na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům, například v podobě instalace bariérových lapačů, odparníků či trojnožek.       

Na krajský úřad bylo doručeno 35 žádostí v celkové hodnotě více než 5,2 milionu korun. Protože všechny splnily podmínky a byly v souladu s pravidly programu a zároveň nebyla překročena alokovaná částka určená pro tento dotační program, odsouhlasila rada kraje poskytnutí dotace všem žadatelům v požadované výši. Tento návrh doporučila také zastupitelstvu ke schválení.

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 11. 11. 2022 - 13:28