Domů Aktuality Karlovarský Kraj Rozdělí Dotace Na Aktivity Seniorů

Karlovarský kraj rozdělí dotace na aktivity seniorů

Rada Karlovarského kraje schválila rozdělení financí v rámci krajského dotačního programu na podporu aktivní činnosti seniorů. Pro rok 2023 byla v rozpočtu alokována částka ve výši 500 tisíc korun.„Stejně jako v předchozích letech jsme se snažili v maximální možné míře uspokojit žádosti seniorských spolků a sdružení, které zajišťují aktivity pro seniory v našem regionu. Protože však požadovaná částka žádostí převyšovala alokované finance, museli jsme jednotlivé žádosti krátit v daném poměru, aby byly uspokojeny všechny žádosti, ačkoliv výše dotace tak nemohla být poskytnuta v požadované výši. Přesto věřím, že i tyto peníze usnadní našim seniorům přístup k zážitkům,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.     

Dotaci je možné využít na aktivity, jejichž cílovou skupinou jsou senioři. Mezi tyto mohou patřit například poradenství, informační  a osvětová činnost, pořádání seminářů, zajištění volnočasových aktivit v podobě kulturních, sportovních či turistických akcí nebo také podpora spolkových aktivit v rámci komunitního života seniorů.          

Na krajský úřad bylo podáno 16 žádostí v celkové výši více než 773 tisíc korun. Maximální výše dotace mohla činit 50 tisíc korun s tím, že každý žadatel mohl podat jen jednu žádost. Krácením tak byla dotace rozdělena mezi 15 žadatelů, kteří splnili podmínky dotačního programu.

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 22. 3. 2023 - 16:43