Domů Aktuality Karlovarský kraj podpoří aktivity spojené se zápisem památek a lázeňských měst na seznam UNESCO

Karlovarský kraj podpoří aktivity spojené se zápisem památek a lázeňských měst na seznam UNESCO

Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí individuálních dotací subjektům zajišťujících správu zapsaných památek světového dědictví. Žadateli jsou Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge a České lázně – Salony Evropy. Celkem se jedná o dotaci ve výši 1,2 milionu korun.   

„Se zápisem na seznam světového dědictví UNESCO souvisí i mnoho práce s péčí o zapsané památky. Považujeme proto za velmi důležité, abychom prostřednictvím dotací pomohli s jejich údržbou a umožnili zajištění vhodného vybavení pro návštěvníky. V některých případech mají být peníze využity  právě na zvýšení jejich bezpečnosti a komfortu, a to vnímáme zejména v prostředí štol jako naprosto zásadní,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.    

Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO projednávala žádost o udělení dotace ve výši 600 tisíc korun ze strany Montanregionu Krušné Hory - Erzgebirge, která by měla podpořit správu a rozvoj Hornického regionu Krušnohoří, památky světového dědictví UNESCO. Dotace má být využita na údržbu a doplnění mobiliáře návštěvních míst Montanregionu, například na opravu památkově chráněných štol, či obměnu pomůcek pro návštěvníky v podobě svítilen, helem, plášťů a dalších. Peníze by pokryly také náklady na úpravu vegetace a okolí památek Montanregionu, opravy bezpečnostních prvků, zpracování projektové dokumentace a studie k umístění nových informačních dopravních značek, značení vybraných turistických cílů a památkových objektů, ale třeba také náklady spojené s marketingovou propagací Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.              

Svazek obcí České lázně – Salony Evropy podal žádost o dotaci také ve výši 600 tisíc korun. Ta by měla sloužit k úhradě aktivit ve vztahu k zápisu Slavných lázní Europy na seznam UNESCO. Příspěvek je určen městům Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně na společné oslavy k úspěšnému zápisu, dále na zhotovení propagačních materiálů a na další marketingové aktivity.              

O přidělení dotací bude rozhodovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání. 

 
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 23. 8. 2021 - 08:28