Domů Aktuality Karlovarský kraj ocenil osobnosti roku 2005

Karlovarský kraj ocenil osobnosti roku 2005

Občané Karlovarského kraje volili osobnosti ve třech kategoriích - zisková, nezisková a zvláštní cena za mimořádný přínos kraji. Vítězi se stali František Štěpánek, Pavla Andrejkivová a Pavel Studený. Slavnostní galavečer proběhl v pátek 9. prosince 2005 v Grandhotelu Pupp.

Anketu o největší osobnost kraje vyhlásil Karlovarský kraj letos poprvé. Občané mohli od září hlasovat elektronickou i písemnou formou a volili osobnosti ve třech kategoriích - zisková, nezisková a zvláštní cena za mimořádný přínos kraji.

"Kraj chce vytvořit novou tradici oceňování osobností. O tom, kdo se osobností stane,budou vždy rozhodovat občané našeho regionu," řekl k vyhlášení ankety hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. "Věřím, že se do ankety zapojí v příštím roce v ještě větším počtu. Chceme zviditelňovat lidi, kteří v rámci kraje dokazují ve svém oboru udělat něco významného, užitečného a jeví se ostatním jako skutečné osobnosti," doplnil hejtman.

Slavnostního večera se zúčastnili členové vedení Karlovarského kraje v čele s hejtmanem Josefem Pavlem, hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann, poslanec Evropského parlamentu Jaroslav Zvěřina a představitelé měst, obcí i podnikatelské sféry našeho regionu. V rámci slavnostního večera, kterým provázeli Josef Mladý a Josef Náhlovský, byly vyhlášeny osobnosti kraje ve třech kategoriích. 

osob2.jpg

Karlovarský kraj vyhlásil anketu Osobnost kraje letos poprvé. Lidé mohli posílat své návrhy na osobnosti v kategoriích Nezisková – kam patří zástupci nadací, občanských sdružení, obecně prospěšných společností apod. V kategorii Zisková mohli navrhnou na osobnost kraje zástupce podnikatelů a živnostníků. Ve třetí kategorii byla udělena zvláštní cena za mimořádný přínos kraji. Hlasování se uskutečnilo písemnou i elektronickou formou.

----------------------------
PAVLA ANDREJKIVOVÁ – osobnost kraje v kategorii Nezisková
Zakladatelka a ředitelka Agentury domácí zdravotní péče v Karlových Varech. V roce 1994 začala budovat Farní charitu a byla její ředitelkou až do 30.10.2005. V roce 1996 se stala  regionálním zástupcem Západočeského regionu agentur domácí zdravotní péče. Při ničivých povodních v roce 2002 organizovala humanitární pomoc postiženým oblastem. V roce 2004 získala ocenění Zlatá Vážka, kterou každoročně uděluje Česká alzheimerovská společnost osobnostem, které se zasadily o rozvoj péče o seniory a chronicky nemocné. Karlovarská veřejnost ji zná z pořádání např. Tříkrálové sbírky, benefičních koncertů Karlovarského symfonického orchestru v Divadle Karlovy Vary, Pomerančového týdne a mnoho dalších akcí.

Další nominovaní v kategorii Nezisková:
Mgr. Jiří Klsák - historik, spoluzakladatel a předseda Klubu Za krásné Karlovarsko
PhDr. Eva Žáková - ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary

----------------------------
MUDr. PAVEL STUDENÝ – osobnost v kategorii Cena za mimořádný přínos kraji
Primář očního oddělení Nemocnice Sokolov spol. s r. o. Jeho hlavním profesním zájmem je mikrochirurgie, a to jak předního, tak zadního segmentu oka. V posledních dvou letech absolvoval dvě zahraniční stáže: na oční klinice Univerzity v Zurichu a na oční klinice nemocnice v Hagenu. Zajímavou zkušenost získal letos v červenci, kdy se zúčastnil mise v africké Ghaně, kde zdarma operoval šedý zákal tamním nemocným. Jako první a zatím jediný v České republice provedl operaci zadní lamelární keratoplastiky, jako první v republice operaci hluboké přední lamelární keratoplastiky a jako první v České republice provedl implantaci fakické čočky Arti flex.

Další nominovaní v kategorii Cena za mimořádný přínos kraji:
Eva Pluhařová - absolventka Gymnázia Ostrov a vítězka posledních dvou světových finále v chemické olympiádě
prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. - lékař chirurgického oddělení Nemocnice Karlovy Vary, s.r.o.

----------------------------------------- I
NG. FRANTIŠEK  ŠTĚPÁNEK – osobnost v kategorii Zisková
Generální ředitel a předseda představenstva Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Od vzniku společnosti pracoval jako výrobní ředitel a od roku 1999 jako generální ředitel a člen představenstva Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Je členem v orgánech několika dalších společností, např. v představenstvu společností Kinotechnika Praha, a.s., ZMA a.s., Sokolovská obchodní, a.s., Golf Sokolov a.s., Sokolovska těžební, a.s. a členem v dozorčí radě Coal Energy, a.s. Stojí v čele společnosti, která se významně podílí na přeměně okolí Sokolova. V rámci rekultivace a revitalizace území poškozeného těžbou uhlí vybudovala Sokolovská uhelná například rekreační areál Michal, či golfové hřiště....

Další nominovaní v kategorii Zisková:
Karel Holoubek - generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti Karel Holoubek Trade Group
Ing. Jiří Milský - generální ředitel akciové společnosti Imperial Karlovy Vary.

Datum aktualizace