Domů Aktuality Karlovarský kraj nesouhlasí s nespravedlivým rozdělením peněz pro uhelné regiony

Karlovarský kraj nesouhlasí s nespravedlivým rozdělením peněz pro uhelné regiony

​Pro Karlovarský kraj je nepřijatelné rozdělení finančních prostředků mezi tři uhelné regiony ČR v rámci Fondu spravedlivé transformace (FST). O alokaci v tomto týdnu rozhodla vláda. Podle hejtmana Petra Kulhánka při rozhodování nepostupovali ministři na základě věcné přístupu a metodiky původně stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR). Na centrální úrovni se nikdo nezabýval argumenty, ani podrobně zpracovanými připomínkami, které kraj v uplynulých měsících k návrhu alokace připravil.

Svým usnesením stanovila Vláda ČR, že 41 miliard určených pro regiony postižené těžbou alokuje ve výši 18, 9 miliardy korun pro Moravskoslezský kraj, v částce 15, 8 miliardy pro Ústecký kraj a zbylých 6, 3 miliardy korun dostane Karlovarský kraj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přitom vysvětluje, že Karlovarský kraj dostane nejvíce peněz na jednoho obyvatele. „Je to velké zklamání.  Po měsících příprav, důsledného a pečlivého argumentování a předkládání připomínek, čekání na to, až s námi o nich někdo z ministerstva pro místní rozvoj a z ministerstva životního prostředí bude diskutovat, přijde ultimativní rozhodnutí vlády založené na základním zcela scestném principu alokace financí – tedy na počtu obyvatel regionu. To popírá samotný smysl Fondu spravedlivé transformace, jehož hlavním cílem je pomoci území zasaženému těžbou. Paradoxně jsou tak peníze na spravedlivou transformaci rozděleny velmi nespravedlivě,“ zdůraznil hejtman Petr Kulhánek a připomněl, že vedení kraje už před časem předložilo jinou variantu rozdělení peněz. Jediné jednání ministrů s hejtmany se však uskutečnilo 19. dubna s tím, že ministerstva budou hledat kompromisní řešení. K další diskusi už ale nedošlo, přestože Evropská unie neustále prosazuje transparentní přístup k vyjednávání o rozdělení financí.

Karlovarský kraj se proto obrátí na zastoupení Evropské komise v ČR a opět na vládu. „Dál budeme usilovat, aby se vzaly v potaz všechny naše věcné připomínky. Jsem přesvědčen, že o výši alokace měla vláda rozhodnout na základě platné metodiky ministerstva pro místní rozvoj, kterou původně zástupci ministerstva uplatňovali při vyjednávání o objemu financí v rámci FST pro Českou republiku. Hlavním parametrem měl být dopad transformace do zaměstnanosti obyvatel, emisní zatížení, energetická náročnost, míra rozvoje podnikatelského prostředí, existence vědy a výzkumu v krajích. Nemohu se zbavit dojmu, že do hry vstoupila politika, nerozhodovalo se na základě objektivních údajů,“ dodal hejtman Kulhánek. 

V těchto dnech vedení kraje požádá premiéra, ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se zástupci regionu ještě dále o alokaci jednali. Podle Petra Kulhánka je problém třeba vnímat z pohledu situace celé České republiky: „„Chceme být v rámci Evropy silnější, být aktivní v přechodu na nové zdroje energie, v digitalizaci, v inovacích. To je možné jen za předpokladu, že bude silný i nejmenší ze strukturálně postižených regionů. Vláda to ale musí pochopit a dát mu k tomu příležitost, nikoliv posilovat ty kraje, které už s transformací začaly dříve a v nichž odpovědnost za situaci těžebních společností převzal stát. Stávající výsledek však zatím významně komplikuje budoucí rozvoj našeho kraje a bude namísto snižování rozdílů mezi uhelnými regiony nůžky rozevírat.“

V září by měl být Plán spravedlivé územní transformace odeslán k posouzení Evropské komisi. Do té doby se bude Karlovarský kraj snažit rozhodnutí vlády zvrátit a získat na připravené projekty transformace regionu spojené s tvorbou nových pracovních míst více peněz.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 5. 2021 - 16:38