Domů Aktuality Karlovarský kraj by měl v roce 2023 hospodařit s provozním přebytkem

Karlovarský kraj by měl v roce 2023 hospodařit s provozním přebytkem

​Karlovarský kraj představil návrh rozpočtu na rok 2023. Ve svém  hospodaření počítá s příjmy ve výši 9,02 miliardy korun a s výdaji 11,54 miliardy korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve výši 2,52 miliardy korun tvoří náklady na předfinancování a spolufinancování projektů s dotací z EU a z dalších externích zdrojů. V provozních prostředcích má kraj v plánu přebytek dosahující  359 milionů korun. Návrh rozpočtu schválila Rada Karlovarského kraje, krajští zastupitelé se jím budou zabývat na svém jednání 12. prosince 2022. 
"Rozpočet jsme sestavovali s pečlivým uvážením všech okolností, které do ekonomiky kraje vstupují, ať jde o zvýšené náklady na energie, tak o připravené projekty, které už jsme zahájili, a další, jež teprve budeme realizovat. I v příštím roce chceme významně čerpat evropské dotace na investiční akce, proto vznikl celkový schodek ve výši 2,5 miliardy korun. Plusový je provozní přebytek ve výši  359 milionů korun, cca 350 milionů korun plánujeme převést do Fondu budoucnosti na rozvojové aktivity kraje. Oproti schválenému rozpočtu na letošní rok jsou daňové příjmy vyšší o téměř 850 milionů korun, což nám právě pomůže s krytím nákladů souvisejících s energiemi, růstem mezd a cen za služby,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.  

Celkové investiční výdaje kraje dosáhnou 3,1 miliardy korun. V roce 2023 bude mimo jiné finišovat revitalizace objektu Císařských lázní v Karlových Varech za 358 milionů korun, pokračovat bude rovněž další část generelu, tedy rozvoje areálu Karlovarské krajské nemocnice za 275,9 milionu korun, v plánu je první etapa přestavby Domova se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku za 125 milionů korun a naváže 2. etapa za 80 milionů korun.  Zahajovat se bude rekonstrukce Centra technického a přírodovědného vzdělávání Integrované střední školy Cheb za 45 milionů korun a stavba další části cyklostezky Ohře v úseku Dalovice- Všeborovice s předpokládanými náklady 30 milionů korun. V plánu má kraj a jeho příspěvkové organizace další investice včetně projektů modernizace silnic II. a III. tříd a akcí, na které bude čerpat peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace. 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 9. 11. 2022 - 15:03