Domů Aktuality Karlovarskému kraji se po letech začínají vracet přeplatky od Úřadu Regionální rady

Karlovarskému kraji se po letech začínají vracet přeplatky od Úřadu Regionální rady

​Díky vytrvalé snaze a úsilí úředníků Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci vratitelných přeplatků, které neoprávněně zadržoval Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dvěma příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, se má kraji vrátit část finančních prostředků v rámci projektů dotovaných z programu ROP Severozápad.
Celkem 33,1 milionu náleží kraji na přeplatcích za platební výměry v projektu revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov. Za investiční akce na silnicích II. a III. třídy je to 5,9 milionu korun, které již Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) prostřednictvím Finančního úřadu pro Karlovarský kraj obdržela. Významnou částku tvoří rovněž úroky za vratitelné přeplatky, které dohromady činí aktuálně více než 32 milionů korun.

Podle ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje Martiny Vránové navrácení financí potvrzuje nesmírně vytrvalý postup  pracovní skupiny úředníků pro řešení finančních postihů o vypořádání vratitelných přeplatků. Jejich „boj“ trval dlouhých 10 let. „Nepočítám-li počáteční právní obranu, která ještě přímo nesouvisela s řešením vratek přeplatků, pracovalo v průběhu let 2016 až 2022 na případu 7 úředníků. S ohledem na složitost případu se však vždy jednalo o pracovníky s vysokou mírou specializace, jejichž síly jsme mohli využít jinde,“ uvedla Martina Vránová. Obranu zahájil Karlovarský kraj okamžitě po obdržení platebních výměrů týkajících se Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, tedy v roce 2013, resp. v roce 2014 v případě projektů realizovaných KSÚS. Po rozhodnutí Výboru regionální rady o částečném prominutí vyměřených odvodů a po rozhodnutí Ministerstva financí ČR o podaných odvoláních proti vystaveným platebním výměrům, byly v roce 2016 (v případě ISŠTE) a v roce 2017 (v případě KSÚS) podány na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad žádosti o vrácení přeplatků. „Cílem kraje, respektive jeho organizací nebylo zpochybnit zjištění, na základě kterých byly platební výměry vystaveny. Šlo především o to domoci se zákonného nároku na vrácení přeplatků,“ dodala ředitelka krajského úřadu.

Přesto, že Úřad regionální rady měl po obdržení žádostí o vratky pouze rozhodnout o vrácení přeplatků a vyplatit je či vydat rozhodnutí, že je nelze z objektivních důvodů vrátit, neučinil tak a zapříčinil následný mnohaletý kolotoč různých právních kroků, které byly doplňovány desítkami přípisů adresovaných různým institucím. Další problém přineslo zrušení regionálních rad k 31. 12. 2021. Dodnes tak kvůli nevyjasněným kompetencím není dořešeno, zda vyplacení přeplatků ISŠTE Sokolov procesně zajistí ministerstvo pro místní rozvoj nebo příslušný finanční úřad. Souboj veřejné správy tak v případě ISŠTE pokračuje.

 Vratitelné přeplatky nebyly (na rozdíl od KSÚS) ISŠTE Sokolov dosud přes její nezpochybnitelný právní nárok vráceny v zákonem stanovené lhůtě (tj. do 30 dnů po obdržení žádosti o jejich vrácení). To znamená, že škole budou náležet také úroky z přeplatku. „Úroky aktuálně přesahují částku cca 28,2 mil. Kč a jejich výše vzhledem k prozatímnímu nevyplacení přeplatků stále roste denně cca o částku vyšší než 13 tisíc korun.. Pozitivní zvrat však již nastal v případě  KSÚS, které finanční úřad vratitelné přeplatky  ve výši téměř 6 milionů korun zaplatil koncem října, a to s ohledem na existenci rozsudku Městského soudu v Praze v této věci,“ vysvětlila Martina Vránová. 

Ředitel KSÚS Jiří Šlachta požádal dne 8. 11. 2022 Finanční úřad pro Karlovarský kraj o vyplacení úroků z vratitelných přeplatků, které přesahují částku 4,2 mil. Kč. „Velice děkuji všem, kteří tento boj nevzdali, a podařilo se jim pro obě organizace získat peníze zpět. Kdyby především Úřad regionální rady jako původní správce daně, který měl povinnost vrátit přeplatky, respektoval pravomocná rozhodnutí, ušetřili bychom  jak zbytečné náklady, tak práci úředníků. Ti se mohli soustředit na jiné úkoly a činnosti ve prospěch regionu a jeho obyvatel,“ uzavřela ředitelka.  

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace